Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimine Eesti kohtutes
Maarja Torga
2013 3, Lk 192 - 200
...Euroopa Liidus kehtib terve rida määruseid, mis koos tsiviilkohtumenetluse......Eesti kohtutes. Kohtulahendite analüüs näitab, et Euroopa Liidu määruste vahekord riigisiseste õigusnormide......reguleerivate määruste uudsus, rahvusvaheliste lepingute ja Euroopa Liidu määruste kohmakas eestikeelne tõlge ning asjaolu...
Euroopa Liidu arengusuunad ja Eesti põhiseadus
Alexander Lott
2013 1, Lk 3 - 26
...põhiseaduse täiendamise seaduse tõlgendusvõimalused Euroopa Liidu föderaliseerumise tingimustes on ammendumas......föderaliseerumise tingimustes on ammendumas ja kutsuvad järgmise Euroopa Liidu aluslepingu muudatuse arutelul esile tõsiseid...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»