Menüü

Tutvustus

Juridica asutati 1993. aastal. Kolmekümne kahe aastakäigu jooksul on selle sisu määranud rohkem kui 1050 autorit. Ajakirjas käsitletakse olulisemaid õigusprobleeme või pühendab toimetus  numbri tervikuna konkreetsele õigusvaldkonnale. Mitmete vastuvõetud seaduste puhul on just Juridica veergudel antud esimene kommentaar õigusaktide rakendamisel tõusetunud küsimustele.

Juridica temaatikat aastakäigu ulatuses kavandab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, Riigikohtu ja Justiitsministeeriumi esindajatest koosnev toimetuskolleegium. Ajakirja annab välja sihtasutus Iuridicum.

Alates esimesest väljaandest on ingliskeelsetena ilmunud artiklite lühikokkuvõtted. Huvilistele on tasuta kasutamiseks artiklite otsing.

Ajakirja on võimalik tellida aasta läbi ning tellimisvariantidega saab tutvuda siin.