Menüü

Kokkuvõte

11. oktoobril 2011 avaldatud Euroopa Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa ühise müügiõiguse määruse (EÜM) kohta on esimene samm teel Euroopa ühise eraõigussüsteemi loomise poole. Seega on lepinguõiguse ühtlustamisest, mis seni oli valdavalt akadeemilise huvi objektiks, saanud osa Euroopa Liidu siseturgu toetavast poliitikast, kuivõrd ettepaneku üldeesmärgiks on parandada siseturu rajamist ja toimimist, lihtsustada ettevõtjate jaoks piiriülest kaubandust ning tarbijate jaoks piiriüleste ostude tegemist.

Artiklis antakse ülevaade Euroopa lepinguõiguse ühtlustamisest kui akadeemilisest tegevusest ning lepinguõiguse kujunemisest poliitiliste eesmärkide saavutamise vahendiks, analüüsitakse uue lepinguõiguse instrumendi olemuslikke erinevusi võrreldes varasematega ning arutletakse selle üle, millised võiksid olla riigisisese õiguse perspektiivid sama tasandi reeglite konkurentsi olukorras.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse