Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "võlaõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Intressilt viivise arvestamise keeld
Jaanika Ots
2010 6, Lk 418 - 426
Aastasadu on õiguses olnud päevakorral probleem, millises ulatuses peaks intressinõuete tunnustamisest keelduma või nende vastu koguni võitlema. Laenamise ja võla eetiline külg on taas päevakorral ja annab ...
Pärimisleping ja selle seosed võlaõigusega
Urve Liin
2003 10, Lk 697 - 707
...olemust ning selle lepinguliigi mitmetahulisi seoseid võlaõigusega. Selleks on artiklis kasutatud põhiliselt Saksa......asjaõiguslepingust kui ka võlaõiguslepingust ning võlaõiguse sätteid tuleb ja saab siin kasutada üksnes niivõrd...
1  2  järgmine lehekülg»