Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

"Majasisese üksuse" erand riigihankeõiguses
Carri Ginter
2008 3, Lk 196 - 203
...Euroopa Kohtu praktika kohaselt on riigihankeid käsitlevate......Kohtu praktika kohaselt on riigihankeid käsitlevate Euroopa Ühenduse sätete põhieesmärk teenuste vaba liikumine......valmistama või teenuseid osutama nn majasiseselt. Euroopa Ühenduse õiguses on seda loogiliselt edasi arendatud...
Ajutiste meetmete kohaldamine Euroopa Kohtus
Maris Kuurberg
2007 9, Lk 626 - 638
...tegemist sama eesmärki täitva instituudiga. Kuna Euroopa Kohus võib sarnaselt siseriiklike kohtutega kohaldada......siseriiklike kohtutega kohaldada esialgset õiguskaitset, mida Euroopa Kohtu menetluses nimetatakse ajutiste meetmete kohaldamiseks...
Euroopa Ühenduse riigihankeõigus: konkurentsi tagamise põhimõte
Tiina Ojasalu
2007 8, Lk 564 - 572
...Euroopa Liidu liikmesus paneb Eestile kohustusi: peame suutma......kohustusi: peame suutma oma õigussüsteemi üle võtta Euroopa Ühenduse õiguse, sh riigihanke reeglid. Käesoleva......Uute direktiivide vastuvõtmise üheks põhjuseks oli Euroopa Kohtu arendatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu põhimõtetele...
Keskkonnaõigus Euroopa Kohtu praktikas
Ludwig Krämer
2007 7, Lk 435 - 449
...Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 220 kohaselt on Euroopa......Ühenduse asutamislepingu artikli 220 kohaselt on Euroopa Kohtu ülesandeks tagada, et asutamislepingu tõlgendamisel......arendamisel. Käesolevas artiklis antakse ülevaade Euroopa Kohtu ja esimese astme kohtu praktika mõningatest...
Äriühingute vastastikune tunnustamine ja asukohavahetus Euroopa Liidus
Andres Vutt
2007 2, Lk 99 - 107
...Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 293 (endine art......piiriülese liikumisega on mitmes kaasuses tegelenud ka Euroopa Kohus. Artikkel esitab kokkuvõtte olulisematest Euroopa......Kohus. Artikkel esitab kokkuvõtte olulisematest Euroopa Kohtu lahenditest selles valdkonnas ja kohtulahenditest...
Abielulahutuse õiguslik regulatsioon Eestis. Võrdlus Euroopa perekonnaõiguse printsiipidega abielu lahutamise ja lahutatud abikaasa ülalpidamise kohta
Liis Hallik, Triin Uusen-Nacke
2006 4, Lk 244 - 256
...levinud õiguse ühtlustamise ja harmoniseerimisega Euroopas. Euroopa perekonnaõiguse komisjon (CEFL) on siiski...... Euroopa perekonnaõiguse komisjon (CEFL) on siiski seisukohal......tegurid. Sellest arusaamast lähtudes töötaski 22 Euroopa riigist kaasatud ekspertide töögrupp vähem kui nelja...
Proportsionaalsuse põhimõte Euroopa Liidu õiguses
Martin Triipan
2006 3, Lk 151 - 158
...kasutusele võetud õiguse üldpõhimõtteid, mida kasutavad Euroopa Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus. Üks taolistest......Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus. Üks taolistest õiguse üldpõhimõtetest......põhimõtte, mille seisundit, arengut ja funktsioone Euroopa Liidu õiguses artikkel käsitleb. Autor tõdeb et...
Arvustus
Carri Ginter
2006 2, Lk 144 - 145
...jaanuaris välja antud Julia Laffranque’i raamatut „Euroopa Liidu õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles“. J......õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles“. J. Laffranque. Euroopa Liidu õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles. ...
«eelmine lehekülg  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  järgmine lehekülg»