Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Abielulahutuse õiguslik regulatsioon Eestis. Võrdlus Euroopa perekonnaõiguse printsiipidega abielu lahutamise ja lahutatud abikaasa ülalpidamise kohta
Liis Hallik, Triin Uusen-Nacke
2006 4, Lk 244 - 256
...levinud õiguse ühtlustamise ja harmoniseerimisega Euroopas. Euroopa perekonnaõiguse komisjon (CEFL) on siiski...... Euroopa perekonnaõiguse komisjon (CEFL) on siiski seisukohal......tegurid. Sellest arusaamast lähtudes töötaski 22 Euroopa riigist kaasatud ekspertide töögrupp vähem kui nelja...
Proportsionaalsuse põhimõte Euroopa Liidu õiguses
Martin Triipan
2006 3, Lk 151 - 158
...kasutusele võetud õiguse üldpõhimõtteid, mida kasutavad Euroopa Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus. Üks taolistest......Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus. Üks taolistest õiguse üldpõhimõtetest......põhimõtte, mille seisundit, arengut ja funktsioone Euroopa Liidu õiguses artikkel käsitleb. Autor tõdeb et...
Arvustus
Carri Ginter
2006 2, Lk 144 - 145
...jaanuaris välja antud Julia Laffranque’i raamatut „Euroopa Liidu õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles“. J......õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles“. J. Laffranque. Euroopa Liidu õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles. ...
Kas vajame uut põhiseadust?
Urmas Reinsalu
2005 3, Lk 147 - 151
...võimaluseks Eesti põhiseaduse arenguks on meie liikmeõigus Euroopa Liidus. Neljas põhiseaduse arengutee on põhiseaduse......autor vajalikuks eraldi põhiseaduse kohtu rajamist. Euroopa Liidu ja NATO liikmesus ei tähenda autori arvates...
Tsiviilvaidluste kohtuvälisest lahendamisest Eestis
Villu Kõve
2005 3, Lk 152 - 166
...poole pöördumise aeg. 3. Lepitajad või vahendajad.Euroopa tavatähenduses vahendus- ja lepitusmenetluse läbiviimine......rahvusvahelised põhimõtted sedavõrd selgelt välja kujunenud.Ka Euroopa Liidu õigusaktidega ei ole liikmesriikidele (seni...
«eelmine lehekülg  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  järgmine lehekülg»