Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Euroopa majandushuvigrupp
Alari Avamägi
1996 6, Lk 280 - 282
...Eestis rääkima Eesti Vabariigi võimalikust ühinemisest Euroopa Liiduga. Euroopa Liitu ei saa me aga päris kindlasti......Liiduga. Euroopa Liitu ei saa me aga päris kindlasti minna, tundmata......me aga päris kindlasti minna, tundmata seejuures Euroopa õiguskorda ja seal kehtivaid õigusakte. Käesoleva...
Eesti ja Euroopa Liit: eurointegratsiooni korraldus Eestis
Heiki Pisuke
1996 5, Lk 210 - 213
...äesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti ja Euroopa Liidu (edaspidi EL) vahel sõlmitud lepingutest ja eurointegratsioonialase...... Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti ja Euroopa Liidu (edaspidi EL) vahel sõlmitud lepingutest ja eurointegratsioonialase...
Euroopa Ühenduste õiguskorrast
Priit Pikamäe
1996 5, Lk 213 - 215
...Euroopa Ühendused on eelkõige juriidiline konstruktsioon –......konstruktsioon – olgugi et algselt poliitiline projekt, on Euroopa Ühendused siiski esmajoones määratletavad kõikidele......laienevate ühiste reeglite kogumina. Seega on pool sajandit Euroopa Ühenduste arengut toonud kaasa uue õiguskorra sünni...
Tarbijalepingu subjektid
Margus Kingisepp
1997 7, Lk 346 - 352
... Põhjalikumalt on analüüsitud tarbija kontseptsiooni Euroopa Ühenduses, sest see kajastab Euroopas kaasajal domineerivaid seisukohti......kajastab Euroopas kaasajal domineerivaid seisukohti. Tarbijalepingu...
Mis on TAIEX Office?
Julia Vahing
1997 2, Lk 92 - 93
...1995. aasta mais Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud Valges Raamatus – assotsieerunud......võetud Valges Raamatus – assotsieerunud Kesk-ja Ida-Euroopa riikide ettevalmistamine integreerumiseks EL siseturgu...
Suvekursus „Rahvusvaheline maksundus Euroopa Ühendustes“
Erki Uustalu
1998 8, Lk 422 - 424
...“International Taxation in the EC” („Rahvusvaheline maksundus Euroopa ühendustes“). Käesoleva artikli autoril õnnestus......“International Taxation in the EC” („Rahvusvaheline maksundus Euroopa ühendustes“). Käesoleva artikli autoril õnnestus...
«eelmine lehekülg  7  8  9  10  11  12  13  14  järgmine lehekülg»