Menüü

Kokkuvõte

Riigikohus lahendas hiljutises haldusasjas 3-20-1313 vaidlust selle üle, kas ja millistel tingimustel saab kohalik omavalitsus määrata kaugkütteteenuse osutajaks iseenda äriühingu olukorras, kus selle teenuse osutamiseks on turul olemas reaalne konkurents. Sellisena oli tegu klassikalise küsimusega haldusorgani valiku kohta teha ise või osta sisse – teema, mis on nii hankepraktikas kui ka õiguskirjanduses aktuaalne.

Täpsemalt puudutas kommenteeritav kohtuotsus kohaliku omavalitsuse nn sisetehingut. Sisetehingu erandit (tuntud ka kui in-house-erand või majasisese üksuse erand) on Euroopa Kohus selgitanud asjas Stadt Halle. Tegemist on olukorraga, kus hankija saab teenuste ostmise asemel neid ise osutada oma haldus-, tehnilisi jms ressursse kasutades ega pea kasutama selleks kolmandaid isikuid, kes jäävad väljapoole tema mõjusfääri. Sisetehingu puhul ostetakse teenus küll juriidiliselt eraldiseisvalt isikult, kuid hankija kontrollib seda isikut nagu omaenda osakonda ning see üksus tegeleb peamiselt teenuste osutamisega hankijale.

Artiklis selgitatakse, millises osas on kommenteeritav kohtuasi 3-20-1313 märgiline „teha ise või sisse osta“ kaasuste lahendamise ning sisetehingu standardi kohaldamise jaoks Eesti õigusruumis. Vaadatakse ka, millise signaali annab otsus osaühingutega sisetehingute tegemise kohta ja kuidas see mõjutab juristide tööriistakasti.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse