Menüü

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Isikuandmete kaitse üldmääruse ning isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni näide

Kokkuvõte

Globaliseeritud maailmas on andmete vaba liikumine paratamatu ning vajalik. Sellisteks andmeteks on muuhulgas isikuandmed, mille edastamisele kehtivatele nõuetele on järjest rohkem tähelepanu pööratud. Mitu rahvusvahelist või piirkondlikku organisatsiooni on välja töötanud isikuandmete edastamise alused, mille kohaselt on lubatud isikuandmete edastamine väljapoole oma organisatsiooni. Artiklis antakse ülevaade kahe sellekohase õigusakti, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu isikuandmete kaitse üldmääruse ning Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni alusel tehtavate isikuandmete edastamise võimalustest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse