Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Millist kliimaseadust Eesti vajab?
Kärt Vaarmari
2023 3, Lk 217 - 224
...ette ka kavade täitmise seire ning neist aruandmise kohustused, kavade muutmise korra jm. Eraldi on ette nähtud kliimanõukogu......selleks, et isikutel oleks võimalik aru saada, millised kohustused ja õigused õiguskorras eksisteerivad. Selleks peavad...
Riigikohus karistusõiguse tõlgendajana
Markus Kärner
2022 9-10, Lk 627 - 645
1. septembril 2022 möödus 20 aastat karistusseadustiku jõustumisest. Karistusseadustiku eeskujudeks võeti Prantsusmaa 1994. aasta Code Pénal ning Saksamaa 1975. aasta Strafgesetzbuch. Karistusseadustiku ...
Karistus ja karistamine (uudis)meedias
Halliki Harro-Loit
2022 9-10, Lk 749 - 751
Laias laastus saab küsida karistuse, karistamise ja meedia suhete kohta neljast erinevast aspektist: kuidas meediakajastus mõjutab inimeste arusaama karistusest; kuidas meedia karistust ja karistamist ...
Kas kõik on mõõdetav, ka inimõigused?
Julia Laffranque
2022 6, Lk 379 - 390
Meest mõõdetakse mõistusest, ütleb Eesti vanasõna. Aga milleks ja kuidas mõõta inimõigusi, sealhulgas seda, kui hästi on inimõigused ühes või teises riigis kaitstud? Inimõiguste takseerimine, nende seisukorra ...
Kas iga solvamine on õigusvastane?
Nele Bernard
2021 5, Lk 368 - 380
...ei ole piiramatu ning selle teostamisega kaasnevad kohustused ja vastutus. *8 Väljendusvabadus kui põhiõigus vastandub......kontrollinud. *74 EIK on selgitanud, et EIÕK artikli 10 „kohustused ja vastutus“ tähendab, et ajakirjanike väljendusvabadus...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»