Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

See keeruline Internet
Anu Uritam
2008 9, Lk 621 - 626
...hiskonna teenuse seaduse § 9 kitsendavalt ja Euroopa Liidu direktiivis 2000/31/EÜ sätestatud......tõlgendada InfoTS § 9 kitsendavalt ja Euroopa Liidu direktiivis 2000/31/EÜ *5 (e‑kaubanduse...
Alusetu rikastumise regulatsiooni ühtlustamine Euroopa Liidus
Age Värv
2008 4, Lk 230 - 239
...Euroopa eraõiguse ühtlustamise protsess mõjutab ka Eesti eraõiguse arengut......eraõiguse arengut, seda ka juhul, kui ei ole tegemist Euroopa Liidu tasandil vastuvõetud, liikmesriikide jaoks...... liikmesriikide jaoks kohustuslike õigusaktidega. Nii näiteks on Euroopa lepinguõiguse põhimõtted (Principles of European...
"Majasisese üksuse" erand riigihankeõiguses
Carri Ginter
2008 3, Lk 196 - 203
...Euroopa Kohtu praktika kohaselt on riigihankeid käsitlevate......Kohtu praktika kohaselt on riigihankeid käsitlevate Euroopa Ühenduse sätete põhieesmärk teenuste vaba liikumine......valmistama või teenuseid osutama nn majasiseselt. Euroopa Ühenduse õiguses on seda loogiliselt edasi arendatud...
Ajutiste meetmete kohaldamine Euroopa Kohtus
Maris Kuurberg
2007 9, Lk 626 - 638
...tegemist sama eesmärki täitva instituudiga. Kuna Euroopa Kohus võib sarnaselt siseriiklike kohtutega kohaldada......siseriiklike kohtutega kohaldada esialgset õiguskaitset, mida Euroopa Kohtu menetluses nimetatakse ajutiste meetmete kohaldamiseks...
Euroopa Ühenduse riigihankeõigus: konkurentsi tagamise põhimõte
Tiina Ojasalu
2007 8, Lk 564 - 572
...Euroopa Liidu liikmesus paneb Eestile kohustusi: peame suutma......kohustusi: peame suutma oma õigussüsteemi üle võtta Euroopa Ühenduse õiguse, sh riigihanke reeglid. Käesoleva......Uute direktiivide vastuvõtmise üheks põhjuseks oli Euroopa Kohtu arendatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu põhimõtetele...
Keskkonnaõigus Euroopa Kohtu praktikas
Ludwig Krämer
2007 7, Lk 435 - 449
...Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 220 kohaselt on Euroopa......Ühenduse asutamislepingu artikli 220 kohaselt on Euroopa Kohtu ülesandeks tagada, et asutamislepingu tõlgendamisel......arendamisel. Käesolevas artiklis antakse ülevaade Euroopa Kohtu ja esimese astme kohtu praktika mõningatest...
Äriühingute vastastikune tunnustamine ja asukohavahetus Euroopa Liidus
Andres Vutt
2007 2, Lk 99 - 107
...Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 293 (endine art......piiriülese liikumisega on mitmes kaasuses tegelenud ka Euroopa Kohus. Artikkel esitab kokkuvõtte olulisematest Euroopa......Kohus. Artikkel esitab kokkuvõtte olulisematest Euroopa Kohtu lahenditest selles valdkonnas ja kohtulahenditest...
«eelmine lehekülg  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  järgmine lehekülg»