Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

FIDE juubelikongress Euroopa õiguse pealinnas
Julia Laffranque
2012 2, Lk 134 - 141
...põhiseaduse 20. sünnipäeva, vaid Tallinnast on saanud ka Euroopa õiguse pealinn, sest mai lõpus koguneb Eestisse arvukalt......arvukalt üle maailma tunnustatud juriste osalema Euroopa Õiguse Rahvusvahelise föderatsiooni – FIDE – kongressil...
Euroopa andmekaitsedirektiivi kohaldamine Facebooki kasutajatele
Chirag Mody
2011 10, Lk 719 - 727
...Euroopa Liidus on isikuandmete kaitsmine oluline isiku õigus......isikuandmete kaitsmine oluline isiku õigus, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8: igaühel on õigus......andmete vaba liikumise korda. Viimane ei ole küll Euroopa Liidu riikidele otsekohalduv, kuid tänaseks on direktiivis...
Euroopa Prokuratuuri probleemid ja perspektiivid
Laura Vaik
2011 8, Lk 572 - 579
...Idee luua Euroopa Prokuratuur sai esmase tõuke 1995. aastal, mil Euroopa......Prokuratuur sai esmase tõuke 1995. aastal, mil Euroopa Komisjon tellis uurimuse, milles palus hinnata, kas......Corpus Juris pakkus esmakordselt välja ka idee luua Euroopa Liidu majandushuvide vastaste kuritegude vastu võitlemiseks...
Kes peab posti- või Interneti-müügi lepingust taganemisel kandma esialgsed postikulud? Euroopa Kohtu otsus asjas Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH vs. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.
Karin Sein
2010 10, Lk 800 - 801
...Euroopa Kohus leidis oma 15. aprilli 2010. aasta otsuses,......Kohus leidis oma 15. aprilli 2010. aasta otsuses, et „Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivi......seaduste valguses. Käesoleva aasta kevadel tegi Euroopa Kohus otsuse *1 , mis on olulise tähtsusega kõigi...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»