Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Majandusraskustes ettevõtjatele osutatava riigiabi mõjude hindamine
Albert Linntam
2017 9, Lk 635 - 644
...Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 107 lõikest......artikli 107 lõikest 1 tuleneva üldpõhimõtte järgi on Euroopa Liidu liikmesriikidel keelatud osutada ettevõtjatele......artikli 107 lõikes 3 sätestatud erandid, mis annavad Euroopa Komisjonile pädevuse teatud kriteeriumitele vastavat...
Kolmanda akti tõus ja langus
Madis Ernits, Andra Laurand
2017 1, Lk 3 - 26
...toimunud rahvahääletusel, millega andis ühtlasi nõusoleku Euroopa Liiduga liitumiseks. Põhiseaduse täiendamise seadus......täiendamise seadus võimaldas Eesti Vabariigil astuda Euroopa Liitu, mistõttu on akti autorid põhiseaduse § 1 lõikega...
Rahvusvahelise kaitse taotlejate ümberpaigutamine kui solidaarsusmeede
Kristel Urke
2016 9, Lk 655 - 664
...Euroopa Liidus reguleerib küsimust, milline liikmesriik on......reguleerib küsimust, milline liikmesriik on kohustatud Euroopa Liidu territooriumil esitatud rahvusvahelise kaitse......esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbi vaatama, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 604/2013 ehk nn Dublin...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»