Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Euroopa Liidu direktiivide horisontaalne kohaldatavus
Vitali Šipilov
2010 6, Lk 387 - 398
...õiguslikul maastikul ühed märkimisväärsemad nähtused Euroopa Liidu õiguse kiire areng ning ülimusliku õiguse normide......põhiõiguste) horisontaalse kohaldatavuse tekkimine. Euroopa Liidu õigus ei olnud algselt vahetult kohaldatav,...
Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?
Hent Kalmo
2010 5, Lk 323 - 334
...põhiseadus aluspõhimõtetele viitamise näol otseselt Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkusele piirangu ning Euroopa......Liidu õiguse ülimuslikkusele piirangu ning Euroopa Liidu esmase ja teisese õiguse (koos sellega seotud...
Arengusuunad inimõiguste kohtuliku kaitse Euroopa õiguses
Rait Maruste
2010 5, Lk 371 - 378
...Eestis on saanud tavaks nimetada Euroopa õiguseks Euroopa Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa......õiguseks Euroopa Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa Liidu õigus Euroopa......Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa Liidu õigus Euroopa õigus. Kuid Euroopa ei ole ainult...
Vastutustundliku laenamise põhimõte
Kadri Siibak
2009 10, Lk 704 - 711
...isikute laenukoormuse kasvuga. Täna tuleb paljude Euroopa riikide valitsustel ja seadusandjatel lahendada ülelaenamisest......laenuturu turvalisuse taastamiseks tehtud hulk algatusi. Euroopa Komisjon on muuhulgas algatanud avaliku diskussiooni...
Ne bis in idem põhimõte Euroopa Liidu õiguses
Uno Lõhmus
2009 9, Lk 584 - 594
...kuritegevuse rahvusvaheliseks muutumise tõttu, mida Euroopas soodustab riigipiiride kadumine, kurjategijate mobiilsus......ametivõimude tegevust. Küllap see on ajendanud Euroopa Liidu õigusloojat tunnustama ka Euroopa Liidu...
«eelmine lehekülg  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  järgmine lehekülg»