Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Kolmanda akti tõus ja langus
Madis Ernits, Andra Laurand
2017 1, Lk 3 - 26
...toimunud rahvahääletusel, millega andis ühtlasi nõusoleku Euroopa Liiduga liitumiseks. Põhiseaduse täiendamise seadus......täiendamise seadus võimaldas Eesti Vabariigil astuda Euroopa Liitu, mistõttu on akti autorid põhiseaduse § 1 lõikega...
Rahvusvahelise kaitse taotlejate ümberpaigutamine kui solidaarsusmeede
Kristel Urke
2016 9, Lk 655 - 664
...Euroopa Liidus reguleerib küsimust, milline liikmesriik on......reguleerib küsimust, milline liikmesriik on kohustatud Euroopa Liidu territooriumil esitatud rahvusvahelise kaitse......esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbi vaatama, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 604/2013 ehk nn Dublin...
Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga
Hent Kalmo
2016 3, Lk 147 - 164
...Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 51 lõike 1 esimene......normi vastavust põhiõigustele tuleb analüüsida kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja seda tõlgendava Euroopa......Liidu põhiõiguste harta ja seda tõlgendava Euroopa Kohtu pretsedendiõiguse või põhiseaduse ja Euroopa...
Teose originaalsus Eesti ja Euroopa autoriõiguses
Gea Lepik
2015 9, Lk 600 - 612
...autoriõiguses muudab veelgi keerulisemaks asjaolu, et Euroopa Kohus on oma viimaste aastate lahendites asunud selle......viimaste aastate lahendites asunud selle tingimuse sisu Euroopa Liidu üleselt jõuliselt ühtlustama. Lahenditega Infopaq...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»