Menüü

Kokkuvõte

2006. aasta 15. märtsil võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu direktiivi 2006/24/EÜ, mis käsitleb elektrooniliste sideteenuste ja sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist. Direktiiviga pandi elektroonilise side teenuste ja sidevõrkude pakkujatele kohustus säilitada mitte vähem kui kuue kuu ja kõige rohkem kahe aasta jooksul alates side toimumise päevast kommunikatsiooni liiklus- ja asukohaandmed.

Euroopa Kohtu suurkoja 8. aprilli 2014. a otsusega liidetud kohtuasjades Digital Rights Ireland tunnistati direktiiv kehtetuks. Euroopa Kohtu otsuse sisu mõisteti eri riikides aga erinevalt. Selgituste saamiseks pöördusid Euroopa Kohtusse Stockholmi apellatsiooniastme halduskohus ning Inglismaa ja Walesi apellatsioonikohus (tsiviilkoda). Euroopa Kohus liitis asjad ja tegi otsuse 21. detsembri 2016 (C-203/15 ja C 698/15).

Artiklis analüüsitakse elektroonilise side liiklus- ja asukohaandmete säilitamise ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse põhiõiguse vahekorra arengut Euroopa Liidus ning kuidas see mõjutab õiguslikku olukorda Eestis. Muuhulgas käsitletakse Euroopa Kohtu 21. detsembri 2016. a lahendit ning liiklus- ja asukohaandmete õiguslikku regulatsiooni Eestis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse