Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Mida teha põhiseadusega?
Uno Lõhmus
2005 2, Lk 75 - 83
...koostamise üle. Roomas 29. oktoobril 2004 allkirjastatud Euroopa põhiseaduse leping ja selle ratifitseerimismenetlus......Vastuse sellele küsimusele peab andma põhiseaduse ja Euroopa põhiseaduse lepingu võrdlev analüüs. Artiklis antakse...
Euroopa põhiseaduse leping: kas põhiseadus või välisleping?
Anneli Albi
2005 1, Lk 3 - 12
...Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsessi algusega......algusega seoses on liikmesriikides tekkinud arutelu Euroopa Liidu uue põhidokumendi olemuse ja tähenduse üle.......vaatepunktist. Artikkel otsib vastust küsimustele, kas Euroopa põhiseaduse lepingu puhul on tegu põhiseaduse või...
Põhiõiguste harta Euroopa põhiseaduslikus lepingus
Rait Maruste
2004 10, Lk 655 - 660
...Euroopa on (inim)õiguste ja vabaduste osas kõige rohkem reguleeritud......piirkond maailmas. Inimeste põhiõigusi ja -vabadusi Euroopas kaitsevad riikide enda konstitutsioonid ja institutsioonid......asjakohased lepingud ja järelevalvesüsteemid ning Euroopa inimõiguste konventsioon ja Euroopa Inimõiguste Kohus...
Kolmepoolsed töösuhted
Gerli Kilusk
2004 10, Lk 700 - 711
...järele. Seda vajadust on tunnustatud nii ILO kui ka Euroopa Liidu tasandil. Ka Eesti seadused vajavad muudatusi......antakse ülevaade Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Euroopa Liidu vastavast regulatsioonist. Kuna Eesti õigus...
Ohtlike kaupade raudteevedu
Diana Nõukas
2004 9, Lk 625 - 635
...kaupade raudteevedu reguleerivast rahvusvahelisest ja Euroopa Liidu õigusest ning positsioneeritakse Eesti koht......kaupade raudteevedu reguleerivast rahvusvahelisest ja Euroopa Liidu õigusest ning püütakse positsioneerida Eesti...
Asutati Euroopa Õiguse Ühendus
Anneli Albi, Julia Laffranque
2004 9, Lk 648 - 649
...Eesti Õigusteadlaste Päevade raames tehti algust Eesti Euroopa Õiguse Ühendusega. Vastloodud ühendus kuulub Rahvusvahelisse......Ühendusega. Vastloodud ühendus kuulub Rahvusvahelisse Euroopa Õiguse Föderatsiooni (FIDE). Artiklis tutvustatakse...
Riigi vastutus õigusemõistmisel tekitatud kahju eest
Carri Ginter
2004 8, Lk 520 - 525
...et riigivastutuse seaduse vastav regulatsioon vajab Euroopa Kohtu praktika valguses muutmist. 1. Sissejuhatus Veel......riigivastutuse seaduse vastav regulatsioon vajab Euroopa Kohtu praktikat arvestavat muutmist. 2. Õigusemõistmisel...
Euroopa Kohus ja esimese astme kohus
Triinu Kremm
2004 5, Lk 349 - 362
...Eesti liitumine Euroopa Liiduga on kaasa toonud suuri muutusi meie õigussüsteemis......tuleb tunda kohtusüsteemi, mille ühe osa moodustavad Euroopa Kohus ja esimese astme kohus. Mis on Euroopa Kohus...
Põhiõiguste ja -vabaduste kohtulik kaitse Euroopa Liidus
Jaanika Erne
2003 9, Lk 607 - 615
...Kuna Euroopa Liit ei ole rahvusvaheline inimõigusorganisatsioon......ole rahvusvaheline inimõigusorganisatsioon, puudub Euroopa ühenduse asutamislepingutes praegu detailselt läbimõeldud......ja ammendav põhiõigusnormide süsteem. Siiski ei ole Euroopa Ühenduse ainueesmärk kaitsta turgu, vaid ka demokraatia...
Töölepingute kollektiivne lõpetamine
Merle Muda
2003 8, Lk 550 - 560
...Tehtud täiendustega harmoniseeriti Eesti tööõigus Euroopa Liidu 1998. aasta direktiiviga 98/59/EÜ „Kollektiivseid......lõpetamise korda nii lähtuvalt töölepingu seadusest kui ka Euroopa Liidu direktiivist 98/59/EÜ, samuti analüüsitakse...
«eelmine lehekülg  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  järgmine lehekülg»