Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Kas vajame uut põhiseadust?
Urmas Reinsalu
2005 3, Lk 147 - 151
...võimaluseks Eesti põhiseaduse arenguks on meie liikmeõigus Euroopa Liidus. Neljas põhiseaduse arengutee on põhiseaduse......autor vajalikuks eraldi põhiseaduse kohtu rajamist. Euroopa Liidu ja NATO liikmesus ei tähenda autori arvates...
Tsiviilvaidluste kohtuvälisest lahendamisest Eestis
Villu Kõve
2005 3, Lk 152 - 166
...poole pöördumise aeg. 3. Lepitajad või vahendajad.Euroopa tavatähenduses vahendus- ja lepitusmenetluse läbiviimine......rahvusvahelised põhimõtted sedavõrd selgelt välja kujunenud.Ka Euroopa Liidu õigusaktidega ei ole liikmesriikidele (seni...
Mida teha põhiseadusega?
Uno Lõhmus
2005 2, Lk 75 - 83
...koostamise üle. Roomas 29. oktoobril 2004 allkirjastatud Euroopa põhiseaduse leping ja selle ratifitseerimismenetlus......Vastuse sellele küsimusele peab andma põhiseaduse ja Euroopa põhiseaduse lepingu võrdlev analüüs. Artiklis antakse...
Euroopa põhiseaduse leping: kas põhiseadus või välisleping?
Anneli Albi
2005 1, Lk 3 - 12
...Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsessi algusega......algusega seoses on liikmesriikides tekkinud arutelu Euroopa Liidu uue põhidokumendi olemuse ja tähenduse üle.......vaatepunktist. Artikkel otsib vastust küsimustele, kas Euroopa põhiseaduse lepingu puhul on tegu põhiseaduse või...
Põhiõiguste harta Euroopa põhiseaduslikus lepingus
Rait Maruste
2004 10, Lk 655 - 660
...Euroopa on (inim)õiguste ja vabaduste osas kõige rohkem reguleeritud......piirkond maailmas. Inimeste põhiõigusi ja -vabadusi Euroopas kaitsevad riikide enda konstitutsioonid ja institutsioonid......asjakohased lepingud ja järelevalvesüsteemid ning Euroopa inimõiguste konventsioon ja Euroopa Inimõiguste Kohus...
Kolmepoolsed töösuhted
Gerli Kilusk
2004 10, Lk 700 - 711
...järele. Seda vajadust on tunnustatud nii ILO kui ka Euroopa Liidu tasandil. Ka Eesti seadused vajavad muudatusi......antakse ülevaade Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Euroopa Liidu vastavast regulatsioonist. Kuna Eesti õigus...
Ohtlike kaupade raudteevedu
Diana Nõukas
2004 9, Lk 625 - 635
...kaupade raudteevedu reguleerivast rahvusvahelisest ja Euroopa Liidu õigusest ning positsioneeritakse Eesti koht......kaupade raudteevedu reguleerivast rahvusvahelisest ja Euroopa Liidu õigusest ning püütakse positsioneerida Eesti...
Asutati Euroopa Õiguse Ühendus
Anneli Albi, Julia Laffranque
2004 9, Lk 648 - 649
...Eesti Õigusteadlaste Päevade raames tehti algust Eesti Euroopa Õiguse Ühendusega. Vastloodud ühendus kuulub Rahvusvahelisse......Ühendusega. Vastloodud ühendus kuulub Rahvusvahelisse Euroopa Õiguse Föderatsiooni (FIDE). Artiklis tutvustatakse...
Riigi vastutus õigusemõistmisel tekitatud kahju eest
Carri Ginter
2004 8, Lk 520 - 525
...et riigivastutuse seaduse vastav regulatsioon vajab Euroopa Kohtu praktika valguses muutmist. 1. Sissejuhatus Veel......riigivastutuse seaduse vastav regulatsioon vajab Euroopa Kohtu praktikat arvestavat muutmist. 2. Õigusemõistmisel...
«eelmine lehekülg  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  järgmine lehekülg»