Menüü

Kokkuvõte

Kuni viimase ajani leiti, et eri riikide perekonnaõiguse omapära tõttu ei sobi see õigusvaldkond kokku muidu laialt levinud õiguse ühtlustamise ja harmoniseerimisega Euroopas. Euroopa perekonnaõiguse komisjon (CEFL) on siiski seisukohal, et perekonnaõigussüsteemide kujundamisel ei mängi tänapäeval enam niivõrd rolli riigi kultuuriline ja religioosne taust, vaid eelkõige erinevate riikide sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised tegurid.

Sellest arusaamast lähtudes töötaski 22 Euroopa riigist kaasatud ekspertide töögrupp vähem kui nelja aasta jooksul välja ühtsed Euroopa perekonnaõiguse printsiibid abielu lahutamise ja lahutatud abikaasade ülalpidamise kohta. Neid nn CEFL printsiipe esitleti esmakordselt 2004. aasta detsembris Euroopa perekonnaõiguse komisjoni korraldatud teisel rahvusvahelisel CEFL konverentsil Utrechtis.

CEFL printsiipide preambula kohaselt on vajalik õiguse ühtlustamine Euroopas, seda eriti Euroopa Liidu kodanike vaba liikumise kontekstis. Printsiibid peaksid seejuures tagama abikaasade, laste ja ühiskonna huvid ning sugude võrdsuse.

Artiklis analüüsitakse CEFL printsiipide kooskõla Eesti perekonnaseaduse sätetega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse