Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Eesti ja Euroopa Liit: eurointegratsiooni korraldus Eestis
Heiki Pisuke
1996 5, Lk 210 - 213
...äesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti ja Euroopa Liidu (edaspidi EL) vahel sõlmitud lepingutest ja eurointegratsioonialase...... Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti ja Euroopa Liidu (edaspidi EL) vahel sõlmitud lepingutest ja eurointegratsioonialase...
Euroopa Ühenduste õiguskorrast
Priit Pikamäe
1996 5, Lk 213 - 215
...Euroopa Ühendused on eelkõige juriidiline konstruktsioon –......konstruktsioon – olgugi et algselt poliitiline projekt, on Euroopa Ühendused siiski esmajoones määratletavad kõikidele......laienevate ühiste reeglite kogumina. Seega on pool sajandit Euroopa Ühenduste arengut toonud kaasa uue õiguskorra sünni...
Tarbijalepingu subjektid
Margus Kingisepp
1997 7, Lk 346 - 352
... Põhjalikumalt on analüüsitud tarbija kontseptsiooni Euroopa Ühenduses, sest see kajastab Euroopas kaasajal domineerivaid seisukohti......kajastab Euroopas kaasajal domineerivaid seisukohti. Tarbijalepingu...
Mis on TAIEX Office?
Julia Vahing
1997 2, Lk 92 - 93
...1995. aasta mais Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud Valges Raamatus – assotsieerunud......võetud Valges Raamatus – assotsieerunud Kesk-ja Ida-Euroopa riikide ettevalmistamine integreerumiseks EL siseturgu...
Suvekursus „Rahvusvaheline maksundus Euroopa Ühendustes“
Erki Uustalu
1998 8, Lk 422 - 424
...“International Taxation in the EC” („Rahvusvaheline maksundus Euroopa ühendustes“). Käesoleva artikli autoril õnnestus......“International Taxation in the EC” („Rahvusvaheline maksundus Euroopa ühendustes“). Käesoleva artikli autoril õnnestus...
Tööjõu liikumisvabadus Euroopa Liidus
Merle Muda
1998 2, Lk 80 - 84
... Euroopa Ühenduse (EÜ) asutamislepingu artikkel 3 punkti c......kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumine Euroopa Liidus (EL). Nimetatud lepingu kohaselt peavad EL......ettevõtjatel, samuti juriidilistel isikutel jt. Euroopa Ühenduse (EÜ) asutamislepingu artikkel 3 punkti c...
Õiguste ja kohustuste tasakaal Euroopa lepingus
Kristi Raba
1999 10, Lk 487 - 492
... I. Sissejuhatus Eesti kindel kavatsus saada Euroopa Liidu (edaspidi EL)*1 liikmeks on kaasa toonud assotsieerumislepingu ehk......liikmeks on kaasa toonud assotsieerumislepingu ehk Euroopa lepingu sõlmimise*2, mis loob assotsiatsiooni ühelt...
«eelmine lehekülg  8  9  10  11  12  13  14  15  järgmine lehekülg»