Menüü

Uued suunad andmebaaside loojate õiguste rahvusvahelisel kaitsel

Autor:
Number 1997/1
Lk 25-28

Kokkuvõte

Lühim üldtunnustatud autoriõiguse rakendusala määratlus on, et autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid.*1 Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni (edaspidi Berni konventsioon) artikkel 2 (5) sätestab, et autoriõigusega kaitstavate teoste hulka kuuluvad ka teoste ja informatsiooni kogumikud (sealhulgas andmebaasid), mis oma sisu valiku ja korraldamise tõttu moodustavad intellektuaalse loomingu. Berni konventsiooniga sarnases sõnastuses on andmebaaside kaitse määratletud ka 1994. aastal vastu võetud GATT-i lepingu lisas „Kokkulepe intellektuaalse omandi õiguste kaubandust puudutavate aspektide, sealhulgas võltstoodanguga kauplemise, kohta“*2 (TRIPS artikkel 10 (2))

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse