Menüü

Töölepingu sõlmimise erinevad võimalused lähtuvalt Euroopa Liidu direktiivist 91/533/EEC

Autor:
Number 1998/1
Lk 9-13

Kokkuvõte

Rahvusvahelisel tasandil ei ole töölepingu sõlmimise reguleerimisele erilist tähelepanu pööratud. Töölepingu sõlmimise korda ei puuduta ükski Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioon ega soovitus. Ainsa rahvusvahelise aktina reguleerib neid küsimusi Euroopa Liidu nõukogu 1991. aasta direktiiv 91/533/EEC „Tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingule või töösuhtele kohaldavatest tingimustest“.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse