Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Ühenduse (EÜ) asutamislepingu artikkel 3 punkti c kohaselt on EÜ asutamise üheks peamiseks eesmärgiks kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumine Euroopa Liidus (EL). Nimetatud lepingu kohaselt peavad EL liikmesriigid kõrvaldama kõik takistused, mis piiravad loetletud põhivabaduste elluviimist [2]. Igas mainitud valdkonnas on EL institutsioonid välja andnud hulgaliselt õigusakte.

Isikute vaba liikumise põhimõte on täpsemalt fikseeritud EÜ asutamislepingu artiklis 8A, mis sätestab, et igal liidu kodanikul on õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil. Tööjõu vaba liikumine on vaid üks osa liikumisvabadusest ning õiguskirjanduses käsitletakse seda sageli üldise liikumisvabaduse kontekstis.*1 See on ka põhjendatud, sest EÜ lepingu kohaselt on lisaks töötajatele õigus liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ka näiteks füüsiliselt isikust ettevõtjatel, samuti juriidilistel isikutel jt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse