Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Liidu Nõukogu määrusega nr 2157/2001 loodud Euroopa äriühingu (SE) mudeli eesmärgiks on muuta äriühingute piiriülesed restruktureerimised paindlikumaks. Eestis on Euroopa äriühingu kohta vastu võetud Euroopa Liidu Nõukogu vastava määruse rakendamise seadus.

Kõrvuti reaalsektori äriühingutega on ka finantsasutustel võimalik kasutada SE regulatsiooni, mis kõrvaldab mitmed tõkked, mis seni on takistanud Euroopa Liidu finantsasutusi täielikult ära kasutamast piiriüleste korporatiivsete ümberkorralduste eeliseid. Esimese Euroopa Liidu finantsasutusena on enda ümberkorraldamisest Euroopa äriühinguks teatanud Skandinaavia pangandusgrupp Nordea Bank AB, mis tegutseb ka Eestis oma Soome tütarpanga Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali kaudu. Suurema paindlikkuse tõttu, mida võimaldab SE regulatsioon, võib SE vorm pakkuda huvi ka teistele piiriülestele finantsgruppidele. Juhul kui Nordea Bank AB korraldab oma tegevuse ümber SE mudeli kohaselt, pakub kindlasti huvi küsimus, kas Nordea Bank AB jääb erandiks või on pigem teerajajaks teistele finantsasutustele.

Artikkel vaatleb SE mudeli olemust ja SE regulatsiooni olulisemaid aspekte. Artikkel selgitab põgusalt Nordea Bank AB praegust grupistruktuuri ja võimalikku restruktureerimist ning püüab restruktureerimiskava kontekstis välja tuua finantsasutuse poolt SE struktuuri kasutamise positiivsed ja negatiivsed küljed nii finantsasutuse enda kui ka järelevalve ja finantsstabiilsuse seisukohast.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse