Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "järelevalve ja kontroll"

Haldusjärelevalvest läbi riikliku järelevalve prisma
Mait Laaring
2019 4, Lk 252 - 263
...Pealtnäha on riiklik järelevalve ja haldusjärelevalve üsna erineva reguleerimiseseme......ja haldusjärelevalve üsna erineva reguleerimiseseme ja asendiga õigusinstituudid......reguleerimiseseme ja asendiga õigusinstituudid. Riikliku järelevalve mõistet on korrakaitseseaduse § 2 lõikes 4 sisustatud...
Andmekaitseõigusest andmekaitseasutuse pilguga
Viljar Peep
2018 2, Lk 116 - 124
...Eestis; tõstatatakse küsimus, kumb on mõjusam: kas järelevalveasutuse omaalgatuslik tegevus või kaebuspõhine reageerimine......tegevus või kaebuspõhine reageerimine ning käsitletakse järelevalveasutuse sekkumiskünnise küsimusi. Andmekaitseõigus...
Täidesaatva võimu kontroll iseenda üle
Nele Parrest
2016 6, Lk 376 - 387
...omavalitsuse korralduse seadus ette teenistusliku järelevalve. Avaliku teenistuse seadus reguleerib distsiplinaarvastutust......korrakaitseseadus lõi uue instituudina haldussisese haldusjärelevalve. Samuti on ammu teada-tuntud siseaudit ja -kontroll...
Eraõiguse normid avaliku korra osana
Illimar Pärnamägi
2016 6, Lk 388 - 400
...korrakaitseorganitel (sh politseil) astuda samme riikliku järelevalve vormis. Teoreetiliste õiguslike diskussioonide kõrval......tuleb korrakaitseorganitel (sh politseil) astuda samme riikliku järelevalve vormis. Teoreetiliste õiguslike diskussioonide kõrval...
Automaatne liiklusjärelevalve ja omanikuvastutus
Sten Lind
2008 3, Lk 139 - 152
...menetlemiseks, mis on fikseeritud automaatse liiklusjärelevalveseadme abil. Eelnõu kooskõlastusringil tõstatasid......õigusteoreetilised põhjendused. Kuigi automaatse liiklusjärelevalve seadmete hulka kuuluvad ka seadmed, mis fikseerivad...
Teenistuslik järelevalve kohtunike üle
Gea Suumann
2006 3, Lk 183 - 192
...kontrolli üht mõjusamat alaliiki – teenistuslikku järelevalvet –, keskendudes peamiselt kohtuniku distsiplinaarvastutuse......siiski artikli teemaks. Artikli eesmärk on anda hinnang järelevalve regulatsioonile Eestis, tõmmata paralleele varasema...
Õigus isikuandmete kaitsele
Ivo Pilving
2005 8, Lk 532 - 536
...ning et töötlemise suhtes oleks tagatud sõltumatu järelevalve ja kohtulik kaitse.*7 Oluline on silmas pidada, et......kohta andmesubjekti arvamust.*14 Mõistagi on säärane kontroll aeganõudev ja kulukas. Väär on aga saavutada efektiivsus teabenõudja...
1  2  järgmine lehekülg»