Menüü

Kokkuvõte

Lennuettevõtjate tegevus, mis seisneb transporditeenuste osutamises reisijatele ja/või ettevõtjatele, kujutab endast majandustegevust. Üldist majandushuvi pakkuvate lennuliinide teenindamine ei pruugi aga olla äriliselt jätkusuutlik. Avaliku teenindamise kohustus lennunduses on erand üldisest Euroopa Liidu käsitlusest, et liidu siseselt eksisteerib liberaliseeritud ja vaba lennundusturg. Avaliku teenindamise kohustuse eesmärk ongi fikseeritud tingimustel tagada eraldatud piirkondadesse juurdepääs õhutranspordiga.

Lennuliini teenindamiseks võib kehtestada avaliku teenindamise kohustuse, järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1008/2008 artiklites 16–18 kehtestatud regulatsiooni. Määrus 1008/2008 sätestab detailselt nii selle, kuidas avaliku teenindamise kohustus kehtestatakse, kui ka lennuettevõtjale hüvitise määramise. Seejuures osutatakse avaliku teenindamise kaudu just graafikujärgsete ehk liinilendude teenust.

Artiklis antakse ülevaade avaliku teenindamise kohustusest ja selle kehtestamise menetlusest. Lõpuks analüüsitakse küsimust, kuidas avaliku teenuse tellimine seostub riigiabi andmise keeluga. Eesmärk on hinnata, kas avaliku teenindamise kohustuse regulatsioon sobib ka riikidevaheliste lennuühenduste tagamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse