Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Transpordiõigus"

Vedaja vabanemine vastutusest
Andres Põder
2017 3, Lk 144 - 148
Artiklis on analüüsitud eelkõige vedaja vastutusest vabanemist olukordades, kus kahju on põhjustatud asjaolude tõttu, mida vedaja ei saanud ära hoida ja mille tagajärgi ta ei saanud vältida (rahvusvahelise ...
Ohtlike kaupade raudteevedu
Diana Nõukas
2004 9, Lk 625 - 635
Eesti raudtee on oluline transiidikoridor ida ja lääne vahel. Näiteks 2002. aasta kaubaveomaht oli 42,1 miljonit tonni, millest 69,9% ehk 29,43 miljonit tonni moodustasid naftasaadused. Teadaolevalt on ...
1