Menüü

Kokkuvõte

Nii avalikkus, Riigikohus kui ka põhiseaduse asjatundjate kogu liikmed on juhtinud tähelepanu põhiseaduse kitsaskohtadele, mis seonduvad riigi otsustusõigusest osa ühiseks teostamiseks ülekandmisega rahvusvahelistele organisatsioonidele, eelkõige Euroopa Liidule. Siinne artikkel ei ole valmis põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu, vaid õigusteaduslik analüüs, mille eesmärgiks on pakkuda võimalikud lahendusvariandid. Põhiseaduse muutmise vajadust peab lõppastmes hindama demokraatlikult legitimeeritud seadusandja.

Artiklis on kõigepealt pakutud võimalikud sõnastused, mis võimaldaksid eelduslikult lahendada kõige olulisemad otsustusõiguse ülekandmise ja Euroopa Liiduga seonduvad põhiseaduslikud probleemid. Seejärel on püütud koondada need sõnastused esmalt ühtsesse peatükki, järgides kontsentreeritud regulatsiooni loogikat. Pärast seda on püütud pakkuda sätete süstemaatiliselt kõige sobivamad asukohad, järgides hajusregulatsiooni loogikat. Kokkuvõtvalt on esitatud autori soovitus seadusandjale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse