Menüü

Demokraatia ja finantsstabiilsus. Õiguskantsleri taotlus Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõike 4 põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks

Autor:
Number 2012/5
Lk 319-330

Kokkuvõte

Euroala tulemüüride loomine ja nendes osalemisega kaasnevad varalised kohustused on põhjustanud euroala liikmesriikides poliitiliste pingete kõrval ka riigiõiguslikke vaidlusi. Eestis kulmineerusid need vaidlused õiguskantsleri 12. märtsi 2012. a taotluse alusel algatatud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlusega, mille esemeks on Brüsselis 2. veebruaril 2012 allkirjastatud ESM asutamislepingu (ESMAL) artikli 4 lõige 4, mis reguleerib kiirmenetlust. Õiguskantsler ei vaidlustanud põhimõtteliselt seda, et Eesti osaleb euroala finantsstabiilsuse tagamiseks vajalikes rahvusvahelistes organisatsioonides. Samuti on õiguskantsleri seisukoha järgi väljaspool kahtlust see, et Eesti riik võib endale võtta varalisi kohustusi seoses teistele euroala riikidele finantsabi andmisega. Õiguskantsler käsitleb oma taotluses hoopis seda, millisel määral peab olema Riigikogu kaasatud finantsabi andmise otsustusprotsessi, et tagada oluliste põhiseaduslike põhimõtete nagu parlamentaarne demokraatia, parlamendireservatsioon ja Riigikogu eelarvepädevus järgimine.

Artiklis tuuakse esile olulisemad põhjused, miks õiguskantsler seab kahtluse alla ESMAL artikli 4 lõike 4 põhiseadusele vastavuse. Samuti käsitletakse olulisemaid vastuväiteid, mida esitasid nimetatud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse käigus teised menetlusosalised.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse