Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Rahvusvaheline õigus"

Rahvusvahelise lepingu mõistest
Jaan Kross
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 163 - 195
...terves reas keeltes etümoloogiliselt lepingu mõistega. Rahvusvaheline leping ehk ka välisleping *81 , meždunarodnõj dogovor......tõlkes ning ENSV Konstitutsioon, §§ . Vrd. ka A. Piip, Rahvusvaheline õigus, Tartu 1936, lk. 209 jj. *87 Vt. siin eriti...
Rahvusvahelise õiguse õõnes universaalsus
Hent Kalmo
2017 9, Lk 645 - 658
...ärgitavad uut huvi võrdleva rahvusvahelise õiguse vastu. Rahvusvaheline õigus peegeldab rahvusvahelist võimu. Kui rahvusvaheline......tsivilisatsiooni paremusse ja universaalsusse [...] Rahvusvaheline õigus peab suuremal määral arvesse võtma tsivilisatsioonide...
Rahvusvahelise õiguse autonoomia. Imperialismi, hegemoonia, ajalugu uuriva õigusteadlase, õigust uuriva ajaloolase, rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete erinev nimetamine. International Law and Empire. Historical Explorations. M. Koskenniemi, W. Rech, M. J. Fonseca (Eds.). Oxford: Oxford University Press 2016, xvi + 395 lk
Jaanika Erne
2017 9, Lk 659 - 662
...või mälu sellest, mida nimetatakse rahvusvaheliseks õiguseks. Autorid on valinud teemadeks institutsioonid......institutsioonid, koloniaalhalduse, rahvusvahelised õigusnormid ja diplomaatilise tava, alustades Rooma rahvaste...
Kas inimõigused kehtivad ka kriisiolukorras?
Käti Mägi
2017 7, Lk 451 - 464
...terrorirünnakute ning riigipöördekatse tõttu kasutada Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (EIÕK) artiklis......konventsiooni (EIÕK) artiklis 15 sätestatud peatamisõigust. Teisisõnu on konventsiooniosalised kasutanud oma...
1  2  3  4  5  6  7  järgmine lehekülg»