Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Rahvusvaheline õigus"

Varjupaigaõigus
Aire Junolainen
1998 4, Lk 197 - 201
... Rahvusvaheline poliitika on tänaseks seatud vastamisi radikaalsete geopoliitiliste......Nõukogude Liidus, Balkanil ja Lähis-Idas. Rahvusvaheline poliitika on tänaseks seatud vastamisi radikaalsete geopoliitiliste...
Rahvusvahelise maksuõiguse põhimõtetest ning -mõistetest
Erki Uustalu
1998 3, Lk 124 - 128
...brutosummalt tehtud makse ning äriühingu tulumaksu vahel. Rahvusvaheline maksude varjamine ning nendest kõrvalehiilimine Rahvusvaheliste...... Lehis, L. Õigusriigi põhimõtete rakendamine maksuõiguses ning maksumaksja õiguste kaitse (Eesti ja Saksamaa...
Õigusfilosoofia Eesti Ühingu ettekandekoosolek
Raul Narits
1998 2, Lk 87 - 87
...teine ettekandekoosolek. Ettekandega rahvusvahelise õiguse olemusest esines LL. Lic Tanel Kerikmäe. Ettekandja......Tanel Kerikmäe. Ettekandja puudutas ta rahvusvahelise õiguse kui õigusharu tunnustamise, selle allikate ja subjektidega...
Rahvusvaheline tavaõigus
Tanel Kerikmäe
1998 1, Lk 28 - 30
...põhjusel, et ei kuulunud mandririikide huvisfääri. Rahvusvaheline kohus on Ladina-Ameerika riikide regionaaltavaõiguse......uut õigust (nn konstitutiivse iseloomuga leping). Rahvusvaheline kohus (North Sea Continental Shelf Case) loetleb üles...
Küüditamine kui inimsusevastane kuritegu
Enn Sarv
1999 2, Lk 92 - 100
...eesmärk on kirjeldada ja seletada Eestis kehtivat õigust. Nagu artiklist selgub, kuulub inimsusevastaste......karistada, sest Eesti on (või vähemalt tahab olla) õigusriik [8, lk 60–61, 82–87, 100–103]. Meil on ainult...
OSCE ja inimõigused
Anu Vabamäe
2001 6, Lk 408 - 416
...Brownlie ius cogens’i alla – vt I. Brownlie (viide 9). Rahvusvaheline kohus mainis seda kaasuses Barcelona Traction case......viide 4), lk 379. *25 Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon. – RT II 1993, 13, 16. *26 A...
Rahvusvahelise Õiguse Komisjoni töömailt
Lauri Mälksoo
2001 6, Lk 417 - 421
...tähelepanuväärseks daatumiks rahvusvahelise avaliku õiguse arengus: Genfis oma istungjärke pidav Rahvusvahelise......kodifitseerimisprojekt. Kui seni reguleerisid riikide rahvusvahelise õiguse alast vastutust üksnes tavaõiguslikud normid ja...
Ülevaade viiendast ECSA maailmakonverentsist
Kristi Land
2001 2, Lk 140 - 141
...kompetentside jaotus Euroopa Liidu ning liikmesriikide vahel; (2) inimõiguste harta seisund Euroopa õiguses; (3) asutamislepingute......harta seisund Euroopa õiguses; (3) asutamislepingute lihtsustamine ning (4) asutamislepingutele...
Eksiilvalitsusest New Yorgi peakonsulaadini
Lauri Mälksoo
2000 6, Lk 385 - 394
...kontinuiteet ja selle säilimise põhjused rahvusvahelises õiguskorras *1 1. Lühiülevaade Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse......kontinuiteet ja selle säilimise põhjused rahvusvahelises õiguskorras *1 1. Lühiülevaade Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse...
Eesti assotsiatsioonileping Euroopa Liiduga
Julia Laffranque
2000 4, Lk 224 - 237
...arvatud välisministeerium ning justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse talitus, koostatud põhjalikku, poliitilisi, juriidilisi......arvatud välisministeerium ning justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse talitus, koostatud põhjalikku, poliitilisi, juriidilisi...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  järgmine lehekülg»