Menüü

Kokkuvõte

Eesti esimene oma autoriõiguse seadus (RT 1992, 49, 615; I 1996, 49, 953, edaspidi AutÕS) hakkas kehtima 12. detsembril 1992. Ligi kaks aastat hiljem, s.o 26. oktoobril 1994 (RT II 1994, 40, lk. 1391) jõustus Eesti suhtes Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon (vt konventsiooniga ühinemise seadus RT II 1994, 16/17, 49). Vastavalt sellele ühinemise seadusele on Eesti seadus kohaldatav Berni Liidu liikmesriikide kodanike ja alaliste elanike teoste suhtes (artikli 5 punkt 1 ja AutÕS §3 lõike 1 punkt 3). Teiste sõnadega - välisautorite teoste kirjastamiseks Eestis on vajalik selle välisautori või tema õigusjärglase luba, välja arvatud, kui teose autori surmale järgneva aasta 1. jaanuarist on möödunud 50 aastat.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse