Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Rahvusvaheline õigus"

Arengusuunad inimõiguste kohtuliku kaitse Euroopa õiguses
Rait Maruste
2010 5, Lk 371 - 378
...Eestis on saanud tavaks nimetada Euroopa õiguseks Euroopa Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa Liidu......õiguseks Euroopa Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa Liidu õigus Euroopa õigus......õigust. Kahtlemata on Euroopa Liidu õigus Euroopa õigus. Kuid Euroopa ei ole ainult Euroopa...
Vene-Gruusia sõda 2008. aastal ja rahvusvaheline õigus
Lauri Mälksoo
2010 4, Lk 277 - 284
...Hrabar oli oma 1893. aasta inauguratsiooniloengus „Rahvusvaheline õigus ja sõda“ äärmiselt optimistlik ja lootusrikas......Ajalooarhiiv 2001, lk 92. *4 Vt täpsemalt L. Mälksoo. Rahvusvaheline õigus Eestis. Ajalugu ja poliitika. Tallinn: Juura...
Julgeolekunõukogu tõlgendused terrorismi olemusele
René Värk
2010 2, Lk 130 - 144
...lõhkeainete märgistamiseks avastamise eesmärgil. Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon hakkas ette valmistama plastiliste......reageerida.*96 Seetõttu tõdes Endise Jugoslaavia Rahvusvaheline Kriminaaltribunal tabavalt, et Julgeolekunõukogu mängib artikli...
Rahvusvahelise kohtu otsuse siseriiklikust täitmisest
Rait Maruste
2003 9, Lk 616 - 623
...jurisdiktsiooniga. Artiklis vaadeldakse, kuidas toimub Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Ühenduste Kohtu otsuste täitmine......veel tegema peaks. Autor rõhutab, et ei Euroopa Inimõiguste Kohus ega Euroopa Kohus ei tühista ega muuda siseriiklikke...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  järgmine lehekülg»