Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Rahvusvaheline õigus"

OSCE ja inimõigused
Anu Vabamäe
2001 6, Lk 408 - 416
...Brownlie ius cogens’i alla – vt I. Brownlie (viide 9). Rahvusvaheline kohus mainis seda kaasuses Barcelona Traction case......viide 4), lk 379. *25 Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon. – RT II 1993, 13, 16. *26 A...
Rahvusvahelise Õiguse Komisjoni töömailt
Lauri Mälksoo
2001 6, Lk 417 - 421
...tähelepanuväärseks daatumiks rahvusvahelise avaliku õiguse arengus: Genfis oma istungjärke pidav Rahvusvahelise......kodifitseerimisprojekt. Kui seni reguleerisid riikide rahvusvahelise õiguse alast vastutust üksnes tavaõiguslikud normid ja...
Ülevaade viiendast ECSA maailmakonverentsist
Kristi Land
2001 2, Lk 140 - 141
...kompetentside jaotus Euroopa Liidu ning liikmesriikide vahel; (2) inimõiguste harta seisund Euroopa õiguses; (3) asutamislepingute......harta seisund Euroopa õiguses; (3) asutamislepingute lihtsustamine ning (4) asutamislepingutele...
Eksiilvalitsusest New Yorgi peakonsulaadini
Lauri Mälksoo
2000 6, Lk 385 - 394
...kontinuiteet ja selle säilimise põhjused rahvusvahelises õiguskorras *1 1. Lühiülevaade Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse......kontinuiteet ja selle säilimise põhjused rahvusvahelises õiguskorras *1 1. Lühiülevaade Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse...
Eesti assotsiatsioonileping Euroopa Liiduga
Julia Laffranque
2000 4, Lk 224 - 237
...arvatud välisministeerium ning justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse talitus, koostatud põhjalikku, poliitilisi, juriidilisi......arvatud välisministeerium ning justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse talitus, koostatud põhjalikku, poliitilisi, juriidilisi...
Arengud rahvusvahelises eraõiguses
Ilona Nurmela
2000 4, Lk 249 - 257
...I. Sissejuhatus Rahvusvaheline eraõigus on viimase kahekümne aasta jooksul dünaamiliselt......meditsiiniõiguslikeks uuringuteks.I. Sissejuhatus Rahvusvaheline eraõigus on viimase kahekümne aasta jooksul dünaamiliselt...
Rahvusvaheline kriminaalkohus ja Eesti
Priit Pikamäe
2000 3, Lk 190 - 196
...Rahvusvahelise kriminaalõiguse seisukohalt võib XX sajandi ilmselt kõige olulisemaks...... sarnaselt iga radikaalsema sammuga rahvusvahelises õiguses, on kaasa toonud terve rea tõsiseid probleeme uuenduse...
«eelmine lehekülg  2  3  4  5  6  7