Menüü

Kokkuvõte

1. Euroopa inimõiguste konventsiooni asend Eesti õigussüsteemis

Riigikogu ratifitseeris inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ehk Euroopa inimõiguste konventsiooni (edaspidi EIÕKonv, hõlmab ka konventsiooni lisaprotokolle) ja selle 1., 2., 4., 7., 9., 10. ja 11. protokolli 13. märtsil 1996. *2 Surmanuhtlust keelustava protokolli nr 6 ratifitseeris Riigikogu kaks aastat hiljem – 18. märtsil 1998. Rahvusvahelise õiguse järgi jõustusid konventsioon ning selle materiaalõigust sisaldavatest lisaprotokollidest 1. ja 4. protokoll Eesti suhtes ratifitseerimiskirjade üleandmisel 16. aprillil 1996 ning 7. protokoll 1. juulil 1996. *3 Surmanuhtluse protokoll (nr 6) muutus Eestile rahvusvaheliselt siduvaks 1. mail 1998. Konventsiooni redaktsioon muutus (konventsiooniga tagatud õiguste kaitsemehhanismi osas) 11. protokolli rahvusvahelise jõustumisega 1. novembril 1998 (lisaks asendati sellega teine protokoll ning tunnistati kehtetuks 9. protokoll). *4 Täna on Eesti Vabariigile siduvad seega konventioon ise ning sisulisi inimõigusi tagavad lisaprotokollid nr 1, 4, 6 ja 7.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse