Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusemõistmine"

Poliitika ja õigus
Indrek Koolmeister
2020 3, Lk 159 - 162
Vaidlused poliitika ja õiguse vahekordade üle kord tõusevad, kord vajuvad. Ka pingelises olukorras võitluses pandeemiaga kerkivad riigi toimimise põhimõtted päevakajaliseks. Seda eriti meie konstitutsionalismi ...
Kohtusüsteemi ülesanded muutuvas ajas
Villu Kõve
2019 9, Lk 711 - 717
... Tagatud on kohtute sõltumatus, aus ja erapooletu õigusemõistmine ning inimeste põhiõiguste kaitse. Oleme täisväärtuslik...... Tagatud on kohtute sõltumatus, aus ja erapooletu õigusemõistmine ning inimeste põhiõiguste kaitse. Oleme täisväärtuslik...
Kuidas mõista kohut kohtuniku üle?
Ele Liiv
2016 7, Lk 510 - 519
Kohtunikud ei ole tänapäeval seotud üksnes kohtupidamise kui oma põhitööga. Loo autor kuulub alates 1. jaanuarist 2015 kolme aasta jooksul Euroopa Patendiameti suure apellatsioonikoja välisliikmete hulka ...
Kas õigusemõistmine on üksnes õiguse mõistmine?
Janar Jäätma
2016 2, Lk 75 - 86
...avamata on raske üheselt öelda, kas mingi ülesanne on õigusemõistmine või mitte. Samas, õigusemõistmise mõiste ja olemuse......analüüsitakse õigusemõistmist kolme mõiste määratluse kaudu: õigusemõistmine formaalses mõttes, õigusemõistmine materiaalses mõttes...
Tõlgendamisest Riigikohtu praktikas
Madis Ernits
2010 9, Lk 666 - 686
Iga tõlgendamine on millestki arusaamine, millegi mõtestamine. Nii seaduse kui ka põhiseaduse tõlgendamine on normiteksti mõttest arusaamine, mille käigus asendatakse teksti mitmetimõistetavus argumentide ...
Kohtuhaldus kohtute seaduse eelnõu järgi
Uno Lõhmus
2010 2, Lk 75 - 85
...piisavad järelevalvevolitused, et tagada korrakohane õigusemõistmine nii ringkonnakohtus kui ka selle ringkonna esimese......Eelnõu § 2 lõikes 6 antud definitsiooni järgi on õigusemõistmine korrakohane, „kui see on aus ja objektiivne, tagab...
15 aastat riigikohtunike eriarvamusi
Julia Laffranque
2009 8, Lk 536 - 539
Eriarvamuste esitamise praktikast Riigikohtus saab rääkida eeskätt alates taasiseseisvumisest. Tänapäeva Eestis on kohtunikel võimalik eriarvamusele jääda ja riigikohtunikud on seda võimalust ka päris ...
1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»