Menüü

Kokkuvõte

Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu 24. juuni 2022. a lahend, millega kohus loobus varasemast seisukohast abordi lubatavuse kui konstitutsioonilise õiguse kohta ja millega muudeti 1973. aastast pärit otsust kohtuasjas Roe vs. Wade, on USA ühiskonnas tekitanud teravat vastukaja. Lahendis ei nähta vaid üksiku õigusküsimuse lahendamist, vaid ülemkohtunike maailmavaatelist seisukohta, mida ülemkohtu enamus soovib kogu ühiskonnale peale suruda.

Eesti kohtunikud ei või kuuluda poliitilistesse parteidesse ning kohtunike maailmavaade ei ole ühiskonnale teada. Aeg-ajalt vilksatab mõne riigikohtuniku maailmavaade tema eriarvamuses, kuid see on ka kõik. Nimetatu tekitab küsimuse, kas Eesti kohtunikel puudub maailmavaade või nende maailmavaade ei mõjuta nende lahendeid (tulenevalt näiteks Kontinentaal-Euroopa õigussüsteemist, kus kohtunikul on väiksem diskretsioon). Kui aga kohtunikul on maailmavaade ja see paratamatult väljendub kohtuniku lahendis (mida käesoleva artikli autor ka väidab), kas siis oleks ühiskonna ees ausam, kui kohtunik oma maailmavaate ka avaldab?

Me ei saa õiguseteaduses lubada, et teatud osa kohtulahendi kujunemisest on teaduslikust vaatevinklist väljas. Nimelt väidab käesoleva artikli autor, et teatud Eesti õiguskirjanduses käsitlemata maailmavaatelised suunad eksisteerivad juba praegu. Autor on veendunud, et kui Eestis kohtuniku maailmavaadet eitada, ei pruugi kohtusüsteem ühel hetkel aru saada, mis teda tabas. Teiste riikide kogemusest tuleks samuti õppida. Seejuures on seda küsimust kõige enam õiguskirjanduses käsitletud just Ameerika Ühendriikides. Artiklis peatutakse vaid peamistel maailmavaatelistel positsioonidel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse