Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohus"

Tehisintellekt kohtumenetluses
Meelis Eerik
2024 2, Lk 122 - 136
...analoogiliselt loomadega), mis on inimese eetiline kohustus tehisintellekti ees. Kas masin väärib mingit moraalset......sügisistungjärgul, 10.10.2023. Arvutivõrgus: https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/%C3%95igusalased%20materjalid...
Kohtuniku maailmavaade kohtulahendi kujundajana
Meelis Eerik
2023 2, Lk 179 - 186
...Ühendriikide Ülemkohtu 24. juuni 2022. a lahend, millega kohus loobus varasemast seisukohast abordi lubatavuse kui......Ühendriikide Ülemkohtu 24. juuni 2022. a lahend *1 , millega kohus loobus varasemast seisukohast abordi lubatavuse kui...
Arengud Eesti kohtute personalipoliitikas ja juhtimises
Urmas Volens
2022 7, Lk 511 - 516
...Koolitusprogrammis osalemine on ametisse asuvatele kohtunikele kohustuslik. Kõrgelt kvalifitseeritud juristide kohtusüsteemiga......õigusemõistmise korralduse ja kohtuniku üldiste teenistuskohustuste täitmise vallas, kuid praegu puudub Eestis kohtunike...
Eesti kohtud täna ja homme
Viljar Peep
2022 7, Lk 496 - 503
...Justiitsministeeriumi kohtuhalduslikust rollist. Tõsi, kõrgeim kohus oli 1991. aasta kohtute seaduse kohaselt väljaspool......Justiitsministeeriumi haldusala. *10 Samuti oli kõrgeim kohus väljaspool kohtuministeeriumi haldusala esimesel omariiklusajal...
Kohtute sõltumatusest läbi kohtunike edutamise temaatika
Anu Uritam
2022 7, Lk 504 - 510
...nõuded ja tingimused, millistest peaks lähtuma Riigikohus, kui ta valib välja kandidaadid esimese ja teise astme......institutsiooni ja iga individuaalse kohtuniku võimet täita oma kohustusi ilma ühegi kõrvalise mõjuta, tulenegu see siis...
Kohtute rahastamine: vajadus selgema lähenemise järele
Astrid Asi
2021 6, Lk 467 - 471
...koostamisel ja jaotamisel võimalikuks arutelu kohaks. Tõsi, kohus saab ise otsustada kohtujuristide ja teiste kohtuteenistujate......praegu ressursse napib. Tuleb ette olukordi, kus kohus peab oma töö ning kohtumenetluste korraldamisel lähtuma...
Sõjakohtutest Marin Sedmani artikli põhjal
Daimar Liiv
2019 9, Lk 655 - 656
...kohtusüsteemi ümberkujundamise alguses. *1 Tookord jäi sõjakohus loomata, sest polnud veel piisavalt sõjaväelastega......aastal avaldatud Tõnis Rosenthali raamatule „Kord ja kohus. Eesti sõjaväejuhtkond Vabadussõjaaegses sisepoliitikas“...
Kohtusüsteemi ülesanded muutuvas ajas
Villu Kõve
2019 9, Lk 711 - 717
... mil toimus esimene Riigikohtu istung. Tõsi, Riigikohus ja sõltumatu kohtusüsteem pole saanud kogu selle aja......mil toimus esimene Riigikohtu istung. Tõsi, Riigikohus ja sõltumatu kohtusüsteem pole saanud kogu selle...
Kuidas mõista kohut kohtuniku üle?
Ele Liiv
2016 7, Lk 510 - 519
...liikmesriikide elanike või äriühingute õigusi ja kohustusi. Ametil on oma menetlussüsteem ja menetlusega......äratuntav. Samal ajal täitis kohtunik omalt poolt kohustust vaidluse asjaolusid mitte avaldada. Seetõttu...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»