Menüü

Kokkuvõte

Kohtusüsteemi arengust rääkides tuleb tavapäraselt jutuks kohtuasjade (pidevalt kasvav) arv, kohtuasjade keerukuse kasv, kohtumenetluse kiirus, aga ka kohtute sõltumatus ja usaldusväärsus. Siinses artiklis pööratakse tähelepanu aga hoopis mõnedele aspektidele seoses kohtute personalipoliitika ja juhtimisega. Tundub, et kohtusüsteemi arendamisel on viimastel aastatel aru saadud sellest, et kohtute värbamispoliitika ja juhtimine ei saa olemuslikult väga palju erineda muude organisatsioonide puhul tõhusaks osutunud praktikatest. Seda arengut on toetanud ja toetamas ka seadusandja. Kui 2016. aastal kehtestas seadusandja reeglid, mille eesmärgiks oli teha uute kohtunike leidmine paindlikumaks, siis 6. juunil 2022 algatati Riigikogus kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 633 SE menetlemine, millega uuendatakse maakohtute juhtimisstruktuuri.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse