Menüü

Kokkuvõte

Artiklis kommenteeritakse Marin Sedmani artiklit „Sõjakohtud ja Riigikohtu roll sõjakohtute süsteemis Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil“ (Juridica 2019/9). Et sõjakohtute taasloomise teema on taasiseseisvunud Eestis üles kerkinud päris mitmeid kordi, täiendab D. Liivi artikkel M. Sedmani tagasivaadet ka tänapäevase vaatenurgaga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse