Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusajalugu"

Sõjakohtutest Marin Sedmani artikli põhjal
Daimar Liiv
2019 9, Lk 655 - 656
Artiklis kommenteeritakse Marin Sedmani artiklit „Sõjakohtud ja Riigikohtu roll sõjakohtute süsteemis Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil“ (Juridica 2019/9). Et sõjakohtute taasloomise teema on ...
1934. aasta riigihangete seadus
Kadri Härginen
2013 9, Lk 623 - 626
Eesti riigihankeõiguse juured ei ole mitte 1990. aastate alguses, vaid sarnaselt teiste õigusharudega juba Eesti esimeses iseseisvusajas. Kuigi tänapäeva ja Eesti esimese oma riigihangete seaduse vahele ...
1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»