Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusajalugu"

Jüri Jegorovi (1922‒2022) mälestuseks
Marju Luts-Sootak
2023 1, Lk 90 - 100
...tehti. Umbes 1950. aastate teises pooles hakkas õigusajalugu Jegorovi publikatsioonides tasapisi üha enam esile......juhatuse kaugemale minevaks lektüüriks. Eesti varasem õigusajalugu sai nüüd ka Jegorovi teaduspublikatsioonide temaatikaks...
Sõjakohtutest Marin Sedmani artikli põhjal
Daimar Liiv
2019 9, Lk 655 - 656
Artiklis kommenteeritakse Marin Sedmani artiklit „Sõjakohtud ja Riigikohtu roll sõjakohtute süsteemis Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil“ (Juridica 2019/9). Et sõjakohtute taasloomise teema on ...
1934. aasta riigihangete seadus
Kadri Härginen
2013 9, Lk 623 - 626
Eesti riigihankeõiguse juured ei ole mitte 1990. aastate alguses, vaid sarnaselt teiste õigusharudega juba Eesti esimeses iseseisvusajas. Kuigi tänapäeva ja Eesti esimese oma riigihangete seaduse vahele ...
1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»