Menüü

Kokkuvõte

Artiklis võetakse vaatluse alla professor J. Sootaki tegevus Eesti karistusõiguse reformimisel, keskendudes isiksuse rollile ajaloos, täpsemalt õigusajaloo kujunemisel. Ühtlasi võetakse seeläbi kokku juba vaikselt unustuse hõlma vajuma hakkava karistusõigusreformi põhipunktid, mis eelnesid karistusseadustiku eelnõu väljatöötamisele asumisele. Karistusseadustiku eelnõu väljatöötamine ja selle heakskiitmine parlamendis tähistavad Eesti viimase karistusõigusreformi viimast etappi. Seeläbi on artikkel ühtlasi kummardus Eesti kehtivale karistusseadustikule kui 2002. aastal jõustunud karistusõigusreformi tüvitekstile, mille 15 aasta juubel jäi möödunud aasta septembrisse.

Tegemist on ettekandega professor J. Sootaki juubelikonverentsil 7. septembril 2018 Tartus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse