Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Faktilise ühingujuhi karistusõiguslik vastutus
Marko Kairjak
2011 7, Lk 540 - 547
...kinnitamisega osanike poolt. *6 Tagasi tulles karistusõiguse juurde, on otsuses 3-1-1-12-03 Riigikohtu kriminaalkolleegium......juhul peaks faktilise ühingujuhtimise jaatamiseks karistusõiguses piisama vaid sedastamisest, et isik tegutseb endiselt...
Varalise kahju mõiste
Wolfgang Joecks, Jaan Sootak
2011 4, Lk 257 - 270
...Keskne küsimus on, kas saab rääkida varalisest kahjust karistusõiguses, kui tsiviilõigus seda eitab ning vastupidi, kas......Keskne küsimus on, kas saab rääkida varalisest kahjust karistusõiguses, kui tsiviilõigus seda eitab ning vastupidi, kas...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»