Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Analoogia karistusõiguses – mitte ainult keelatud
Jaan Sootak
2021 5, Lk 344 - 355
...nõuet lex stricta, mis koos lex certa’ga kehtestab karistusõiguses õigusriikliku standardina määratletusnõude. Analoogiaga......nõuet lex stricta, mis koos lex certa’ga kehtestab karistusõiguses õigusriikliku standardina määratletusnõude. Nagu...
Krestomaatiline käsitus haldussunnist ja haldustrahvid
Indrek Koolmeister
2020 4, Lk 231 - 241
...haldusõiguslik, vaid seondub nii riigiõiguse kui ka karistusõigusega. Õige on nending, et piirid karmistuvate haldussanktsioonide......õigussüsteemis kuni 2002. aasta septembris rakendunud karistusõiguse reformini. Viimase tulemusena asendati haldusõigusrikkumised...
1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»