Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Mootorsõiduki juhtimise keelud Eesti õiguses
Sten Lind
2005 1, Lk 45 - 52
Liiklusseadus sisaldab kolme instituuti, mille sisuks on mootorsõiduki juhtimise keelamine. Need on juhtimisõiguse peatamine, äravõtmine ja kehtetuks tunnistamine. Kuigi väiksemaid küsitavusi esineb ka ...
Arvutikuritegude kvalifitseerimine
Tristan Ploom
2003 8, Lk 576 - 578
Artiklis juhitakse tähelepanu mõningatele puudustele arvutikuritegude süüteokoosseisude sõnastamisel karistusseadustikus, pakutakse tõlgendusi mõnede koosseisude mõistmisel ning lahendusi probleemidele ...
Mõtteid tulevasest kriminaalseadustikust
Kalle Nigola
1994 2, Lk 55 - 56
Nõukogude õigusloomes olid mitmeti mõistetavad seadussätted üsna tavalised. Paratamatult pidi keegi neid hiljem selgitama. Vastav õigus oli antud NSV Liidu Ülemkohtule ja liiduvabariikide ülemkohtutele ...
Kohtulahendid

1995 2, Lk 71 - 73
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus 10. jaanuarist 1995. a. R.U. süüdistusasjas KrK §78 lg. 2 järgi Kuritegeliku seisundi puhul, mis algas kriminaalseaduse eelmise redaktsiooni kehtimise ...
Kas kurtide dialoog?
Jaan Sootak
1996 3, Lk 102 - 105
Vaidlustest surmanuhtluse poolt ja vastu Ettekanne Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istungil 8. veebruaril 1996. 1. Üldmärkused Keskaegsele ja uusaja alguse kriminaalõigusele olid omased kehalised karistused ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»