Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Õigusemõistmine kriminaalasjades ja eetika
Kimmo Nuotio, Elina Elkind
2008 8, Lk 519 - 526
...selgitatakse, miks demokraatia ja põhiõigused ei pruugi hea karistusõiguse eeldustena olla iseenesest piisavad. Puudu jääva osa......vähem märgatavaks. Vaieldamatult oli sotsialistlikul karistusõigusel teistsugune arusaam süüteo olemusest. Teo ühiskonnaohtlikkuse...
Mootorsõiduki juhtimise keelud Eesti õiguses
Sten Lind
2005 1, Lk 45 - 52
Liiklusseadus sisaldab kolme instituuti, mille sisuks on mootorsõiduki juhtimise keelamine. Need on juhtimisõiguse peatamine, äravõtmine ja kehtetuks tunnistamine. Kuigi väiksemaid küsitavusi esineb ka ...
Arvutikuritegude kvalifitseerimine
Tristan Ploom
2003 8, Lk 576 - 578
Artiklis juhitakse tähelepanu mõningatele puudustele arvutikuritegude süüteokoosseisude sõnastamisel karistusseadustikus, pakutakse tõlgendusi mõnede koosseisude mõistmisel ning lahendusi probleemidele ...
Mõtteid tulevasest kriminaalseadustikust
Kalle Nigola
1994 2, Lk 55 - 56
Nõukogude õigusloomes olid mitmeti mõistetavad seadussätted üsna tavalised. Paratamatult pidi keegi neid hiljem selgitama. Vastav õigus oli antud NSV Liidu Ülemkohtule ja liiduvabariikide ülemkohtutele ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»