Menüü

Kokkuvõte

Artiklis kommenteeritakse I. Rebase artiklit „Normatiivaktide, eriti kriminaalkoodeksite kommenteeritud väljaannetest ja kommenteerimise metoodikast“ (TRÜ toimetised. Vihik 263. Tartu, 1970, lk 3–27). Autor märgib, et sarnaselt aastakümneid tagasi avaldatud I. Rebase seisukohtadele on Eestis ka nüüd vajadus normatiivaktide kommenteeritud väljaannnete järele väga terav. Samuti on jätkuvalt ka praegu suur inimeste huvi õiguse, seaduste ja kommenteeritud väljaannete järele ning endiselt täidab kommentaar olulist rolli nii teaduse saavutuste viimisel õiguspraktikasse kui ka õiguse edasiarendamisel. Samas on keskmise seaduserakendaja teoreetiliste teadmiste tase kommenteeritava artikli väljaandmise ajaga võrreldes langenud. Viitega I. Rebase seisukohtadele seaduskommentaarile esitatavatele nõuetele, tutvustatakse artiklis praegu koostamisel oleva karistusseadustiku kommentaari eesmärke, struktuuri ja lähenemist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse