Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Kohtulahendid

1995 2, Lk 71 - 73
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus 10. jaanuarist 1995. a. R.U. süüdistusasjas KrK §78 lg. 2 järgi Kuritegeliku seisundi puhul, mis algas kriminaalseaduse eelmise redaktsiooni kehtimise ...
Kas kurtide dialoog?
Jaan Sootak
1996 3, Lk 102 - 105
Vaidlustest surmanuhtluse poolt ja vastu Ettekanne Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istungil 8. veebruaril 1996. 1. Üldmärkused Keskaegsele ja uusaja alguse kriminaalõigusele olid omased kehalised karistused ...
Juriidiliste isikute kriminaalvastutusest
Hans Joachim Hirsch
1996 1, Lk 17 - 24
...tunnustatud mitte ainult tsiviilõiguses, vaid ka halduskaristusõiguses (Saksa HOS § 30). Vaidlus käib tegelikult üksnes......kaheldud juriidiliste isikute süüvõime olemasolus halduskaristusõiguse puhul. Asja ei muuda ka väide, et viimane kehtib...
Õiget õigust otsimas
Marju Luts
1996 1, Lk 41 - 43
...ning alles seejärel võib saada juristidiplomi. Mõlemad printsiibid on tegelikult pärit juba 19. sajandist, kui ajaloolise...
Mõtteid kriminaalõiguse reformi hetkeseisust
Uno Lõhmus
1997 9, Lk 445 - 447
Eesti on olude sunnil olnud kogu iseseisvusaja, rääkimata annektsiooniperioodist, Vene kriminaalõiguse mõjusfääris. Meenutagem. 9. novembril 1918 tunnistati Eesti Vabariigi territooriumil maksvaks Vene ...
Mõtteid karistusseadustiku eelnõust
Karl Kimmel, Peeter-Uno Rahi
1997 9, Lk 447 - 450
...Prantsuse kriminaalõiguses. Nimelt kriminaalõiguses, aga mitte karistusõiguses. Viimast seal ei tunta. Seletuskirjas väidetakse......haldusõigus asendada uue väljamõeldud õigusharuga – karistusõigusega. Kuidagi ei oska taibata, mida sellega tahetakse saavutada...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»