Menüü

Kõrgemate riigiametnike kriminaalvastutusele võtmise korra seadused

Autor:
Number 1995/10
Lk 426-428

Kokkuvõte

18. oktoobril 1995. a võttis Riigikogu vastu Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse liikme kohtulikule vastutusele võtmise korra seaduse (RT I 1995, 83, 1441) ja Riigikogu liikme, riigikontrolöri, õiguskantsleri, Riigikohtu esimehe ja Riigikohtu liikme kriminaalvastutusele võtmise korra seaduse (RT I 1995, 83, 1440). Need on vahetult põhiseadusest tulenevad, kuid mitmesugustel põhjustel palju vaidlusi ja elevust tekitanud normatiivaktid.

Seadustes käsitletavate isikute ring on määratletud juba pealkirjades. Siiski teevad §-d 2 lg 2 ja 3 *1 vastavad täpsustused. Mõlema seaduse §-des 2 on ühtlasi täpsustatud seaduse kehtivust olenevalt sellest, millal isik vastaval ametikohal töötas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse