Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtueelne menetlus"

Kriminaalmenetluse digitaliseerumine Eestis
Jaan Ginter
2023 9, Lk 780 - 787
...Digitaalsete vahendite kriminaalmenetluses kasutamine on toimunud juba aastakümneid ning sai......Nii on juba väga kaua kasutatud arvuteid kriminaalmenetluse dokumentide koostamisel. Selline digitaalsete vahendite...
Ekspert kohtuistungil
Hendrik Kaing
2021 7-8, Lk 502 - 517
...Artiklis vaadeldakse Eestis kriminaalmenetluses eksperdi menetlusse kaasamise eri tahke. Seda tehakse......eksperdi menetlusse kaasamise eri tahke. Seda tehakse üldistatult ja......mitte väga detailidesse minnes, kuid siiski hõlmates menetluse kõiki etappe. Tsiviil- ja halduskohtumenetlust puudutatakse...
Quo vadis, kriminaalmenetlus?
Uno Lõhmus
2020 3, Lk 198 - 209
...senisest paremas kvaliteedis) tänasega üsnagi sarnanev kohtueelne menetlus koos menetletava teo adekvaatsele kajastamisele......kuid tervikuna domineerib meie kriminaalmenetluses kohtueelne menetlus ja selle inkvisitsiooniline iseloom. Inkvisitsioonilise...
Eesti kriminaalmenetluse juhtum
Jüri Saar
2018 5, Lk 299 - 306
...tänaseks juba tehtud. *21 Mis ilmselt tähendab, et ka kohtueelne menetlus hakkaks Eestis toimuma tulevikus võistlevuse......üksikjuhtumite põhjalikku ja igakülgset menetlemist. Võistlev menetlus lubab võrreldes inkvisitsioonilisega kõigis etappides...
Kriminaalmenetlus kui kullakaevandus
Eerik Kergandberg
2016 2, Lk 87 - 104
...Kolmandaks: õige on U. Lõhmuse märkus, et praegune (vana) kohtueelne menetlus ei ühildu nõuetekohaselt võistleva kohtumenetlusega......ei ühildu nõuetekohaselt võistleva kohtumenetlusega. Põhimõtteline otsus kohtueelse menetluse reformi...
Lepitusmenetlus perevaidlustes
Kati Valma, Laidi Surva, Helen Hääl
2014 1, Lk 86 - 103
...järgi on lepitus seaduses sätestatud juhul kohustuslik kohtueelne menetlus, läheb vastuollu §-ga 1, mis ütleb, et lepitusmenetlus......läheb vastuollu §-ga 1, mis ütleb, et lepitusmenetlus on pooltele vabatahtlik. Lisaks lahendatakse enamik...
Süüdistusaktist de lege ferenda
Juhan Sarv
2012 8, Lk 616 - 624
...Süüdistusakt on menetlusdokument, mis käivitab kriminaalkohtumenetluse ja on......menetlusdokument, mis käivitab kriminaalkohtumenetluse ja on kriminaalasja kohtuliku arutamise aluseks ......kohtuliku arutamise aluseks (välja arvatud kokkuleppemenetluses, kus süüdistusakti asendab kokkulepe). Tinglikult...
Per aspera ad fair trial
Eerik Kergandberg
2011 1, Lk 68 - 77
...kohtumenetluseks tingimuste loomine. Arvestades seda, et kohtueelne menetlus tervenisti on suunatud kahtlustatava õigusrikkumise tuvastamisele......kahtlustatava õigusrikkumise tuvastamisele, ei saa kohtueelse menetluse alustamist ja selle kulgemist kohtus vaidlustada...
Kartellidevastane leebusprogramm
Tanel Kalmet
2010 8, Lk 581 - 588
...karistusseadustiku, konkurentsiseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muudatus, millega võeti Eestis kasutusele......jõustus karistusseadustiku, konkurentsiseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muudatus *1 , millega võeti Eestis kasutusele...
1  2  3  järgmine lehekülg»