Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtueelne menetlus"

Kriminaalmenetluse reform: kriminaalmenetluse algus
Eerik Kergandberg
1995 3, Lk 106 - 109
...menetlusse võtmise määruse koopia. (6) Kui vahetub kohtueelne menetleja, saadetakse kriminaalasja menetlusse võtmise......asjaolu ilmnemisel kriminaalmenetluse ajendis keeldub kohtueelne menetleja või prokurör määrusega menetlusest. (2...
Tartu Ringkonnakohtu kohtupraktikat

1995 2, Lk 74 - 74
...Linnakohtu 6. juuni 1994. a. määrusega lõpetati pankrotimenetlus Tartu Lihakombinaadi avalduses ASD „Lemy“ vastu raugemise......2 alusel, kuna võlgnikul ei jätkunud vara pankrotimenetluse kulude katteks. Samas asjas tehtud otsusega mõisteti...
Menetlustoimingute süsteem kui kohtumenetluse sisu
Eerik Kergandberg
1996 7, Lk 316 - 320
... et õigusdogmaatikas tavatsetakse käsitleda kohtumenetlust inimtegevuse spetsiifilise alaliigina, peaks vähemalt mingil......ja struktuurist. Küsimusele vastates tuleks selgitada, millised menetlustoimingud on kohtumenetluse raames eristatavad, ehk...
Kriminaalmenetluse reform: reformi ootel
Enno Loonurm
1996 7, Lk 321 - 323
...olemasolu kindlaks teeb? Kas ka siinkohal piisaks, kui kohtueelne menetleja vajaduse korral avaldajat lihtsalt täiendavalt......hiljem enam kõne alla ei tule ja seega koostabki kohtueelne menetleja ainuüksi kahtlustatavaks tunnistamise määruse...
Prokuratuuri suhetest ajakirjandusega
Feliks Luiksaar
1996 7, Lk 332 - 335
...seaduses ettenähtud korras vormistatud loa alusel. Kriminaalmenetluse koodeksi § 117 lõige 1 sätestab, et eeluurimise andmeid......ütleb, et uurija (juurdleja) hoiatab vajaduse korral menetlusosalisi, tunnistajaid, eksperti, spetsialisti, tõlki...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 4, Lk 181 - 186
...arutamiseks ettevalmistamisega tegeleb kõigepealt kohtueelne menetleja (juurdleja või uurija), kuid võimalik on......kriminaalsüüdistusega, kohtuvaidlused on ühised; 5 kriminaalmenetluses ei sätestata tsiviilhagi meneltuse peatamist ega...
Poliitikauuringud ja õiguspoliitika kujundamine Eestis
Peep Pruks
2000 10, Lk 623 - 632
...rahvuslik julgeolek, tervishoid, kriminaal- ja tsiviilmenetlus jne. *8 1960-ndatel aastatel laienes termini kasutus......jõudsid üksmeelele selles, et Eesti vajab uut kriminaalmenetluse seadustikku (edasiselt KrMS). Justiitsministeeriumi...
Eeluurimiskohtunik kriminaalmenetluse seadustiku eelnõus
Meelis Eerik
2000 9, Lk 569 - 575
...puudub ka mõiste „eeluurimine“ ning kasutusel on „kohtueelne menetlus“, on valik tehtud lühiduse ja selguse huvides......jooksul eeluurimiskohtunikule. KrMS eelnõu kohaselt peab kohtueelne menetleja (uurija) seega kõigepealt pöörduma määruse...
Kes vastutab kohtueelse menetluse eest?
Norman Aas
2000 9, Lk 584 - 591
...kohtueelse menetluse eduka läbiviimise eest. Iseseisev kohtueelne menetleja Eeldusel, et Eesti tulevases kriminaalmenetluses......iseseisvate valitsusasutustena nii prokuratuur kui ka politsei, on kohtueelne menetlus võimalik üles ehitada põhimõtteliselt kahte...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»