Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtueelne menetlus"

AVRIO ADVOCATI – European Law Firms Network

2004 3, Lk 203 - 203
The above Network consists of Law Firms in European Union countries with links to Law Firms in other parts of the world. It is represented by firms in the United Kingdom, Ireland, France, Germany, Italy ...
Kriminaalmenetluse reform: kriminaalmenetluse algus
Eerik Kergandberg
1995 3, Lk 106 - 109
...menetlusse võtmise määruse koopia. (6) Kui vahetub kohtueelne menetleja, saadetakse kriminaalasja menetlusse võtmise......asjaolu ilmnemisel kriminaalmenetluse ajendis keeldub kohtueelne menetleja või prokurör määrusega menetlusest. (2...
Tartu Ringkonnakohtu kohtupraktikat

1995 2, Lk 74 - 74
...Linnakohtu 6. juuni 1994. a. määrusega lõpetati pankrotimenetlus Tartu Lihakombinaadi avalduses ASD „Lemy“ vastu raugemise......2 alusel, kuna võlgnikul ei jätkunud vara pankrotimenetluse kulude katteks. Samas asjas tehtud otsusega mõisteti...
Menetlustoimingute süsteem kui kohtumenetluse sisu
Eerik Kergandberg
1996 7, Lk 316 - 320
... et õigusdogmaatikas tavatsetakse käsitleda kohtumenetlust inimtegevuse spetsiifilise alaliigina, peaks vähemalt mingil......ja struktuurist. Küsimusele vastates tuleks selgitada, millised menetlustoimingud on kohtumenetluse raames eristatavad, ehk...
Kriminaalmenetluse reform: reformi ootel
Enno Loonurm
1996 7, Lk 321 - 323
...olemasolu kindlaks teeb? Kas ka siinkohal piisaks, kui kohtueelne menetleja vajaduse korral avaldajat lihtsalt täiendavalt......hiljem enam kõne alla ei tule ja seega koostabki kohtueelne menetleja ainuüksi kahtlustatavaks tunnistamise määruse...
Prokuratuuri suhetest ajakirjandusega
Feliks Luiksaar
1996 7, Lk 332 - 335
...seaduses ettenähtud korras vormistatud loa alusel. Kriminaalmenetluse koodeksi § 117 lõige 1 sätestab, et eeluurimise andmeid......ütleb, et uurija (juurdleja) hoiatab vajaduse korral menetlusosalisi, tunnistajaid, eksperti, spetsialisti, tõlki...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 4, Lk 181 - 186
...arutamiseks ettevalmistamisega tegeleb kõigepealt kohtueelne menetleja (juurdleja või uurija), kuid võimalik on......kriminaalsüüdistusega, kohtuvaidlused on ühised; 5 kriminaalmenetluses ei sätestata tsiviilhagi meneltuse peatamist ega...
Poliitikauuringud ja õiguspoliitika kujundamine Eestis
Peep Pruks
2000 10, Lk 623 - 632
...rahvuslik julgeolek, tervishoid, kriminaal- ja tsiviilmenetlus jne. *8 1960-ndatel aastatel laienes termini kasutus......jõudsid üksmeelele selles, et Eesti vajab uut kriminaalmenetluse seadustikku (edasiselt KrMS). Justiitsministeeriumi...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»