Menüü

Kiirkommentaare ja arvamuseavaldusi Eesti NSV kriminaalprotsessikoodeksi ja mõne muu seaduse muutmise ja täiendamise seaduse kohta

Number 1994/10
Lk 234-242

Kokkuvõte

I Sissejuhatuseks

Ajakirjandusest loetu põhjal on justiitsministeerium Eesti NSV kriminaalprotsessikoodeksi ja mõne muu seaduse muutmise ja täiendamise seaduse (RT I 1994, 86/87, 1487) koostamisel lähtutunud järgmistest tõdemustest:

1. ministeeriumile esitatud uue kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu kooskõlastamine erinevate õiguskaitsega tegelevate ametkondade vahel nõuab ikka veel aega;

2. mõningate kriminaalmenetluse seadustiku eelnõus sisalduvate kardinaalselt uute lahenduste töökindlust oleks vaja võibolla mõneti pehmendatud kujul katsetada praktikas;

3. praktikute tungival soovil tuleb kriminaalprotsessi seadusest otsekohe välja võtta nende arvates oluliselt tööd takistav nõukogude-aegne terminoloogia.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse