Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kriminaalmenetluse üldmõisted ja printsiibid"

Advokaadibüroo läbiotsimisest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas
Heili Sepp
2020 6, Lk 507 - 520
...õigusemõistmise lahutamatu osa. Advokaadibüroo läbiotsimine kriminaalmenetluses annab alati põhjust küsida, kas eelmainitud väärtusega......õigusemõistmise lahutamatu osa. Advokaadibüroo läbiotsimine kriminaalmenetluses annab alati põhjust küsida, kas eelmainitud väärtusega...
Quo vadis, kriminaalmenetlus?
Uno Lõhmus
2020 3, Lk 198 - 209
...Eestis hakkas täiesti uus kriminaalmenetluse seadustik hakkas kehtima 16 aastat tagasi. See on......esitab subjektiivse lühiülevaate, millisena ta näeb kriminaalmenetluse ning laiemalt kriminaalmenetluspoliitika muutumist...
Eesti kriminaalmenetluse juhtum
Jüri Saar
2018 5, Lk 299 - 306
...karistusseadustiku kehtima hakkamisega. Varasemat kriminaalmenetluse süsteemi põhjalikult muutev kord kehtestati 2004.......põhjalikult muutev kord kehtestati 2004. aastal koos kriminaalmenetluse seadustiku kehtima hakkamisega. Eestis praegu toimivat...
Kriminaalmenetlus kui kullakaevandus
Eerik Kergandberg
2016 2, Lk 87 - 104
...mille keskseks teesiks peab käesoleva artikli autor kriminaalmenetluse määratlemist kohana, kus toimub iga päev kompromissitu......uurimisobjektile positivistlikult – põhiseadusest ja kriminaalmenetluse seadustikust tõde otsides –, kuid seejuures aeg-ajalt...
Riigi peaprokuröri ülevaade Riigikogu põhiseaduskomisjonile
Norman Aas
2014 7, Lk 540 - 544
...tulenevalt on senised ülevaated keskendunud peamiselt kriminaalmenetluse põhiseaduslikele aspektidele, eelkõige isikute põhiõiguste......anda tagasivaade ka viimasele kümnele aastale Eesti kriminaalmenetluses. Artikli näol on tegemist Juridica jaoks kohandatud...
Erasüüdistus. Kas vajalik täiendus Eesti kriminaalmenetlusõigusele?
Kevin Siivelt
2014 3, Lk 198 - 208
...Kehtiva kriminaalmenetluse seadustiku § 5 sätestab kriminaalmenetluse riiklikkuse......seadustiku § 5 sätestab kriminaalmenetluse riiklikkuse ehk süüdistuse avalikkuse põhimõtte: eranditult......selline nähtus sisaldus veel enne 2004. aastal jõustunud kriminaalmenetluse seadustikku kehtinud kriminaalmenetluse koodeksis...
Süüdistatava põhiõigus küsitleda tunnistajaid
Uno Lõhmus
2013 5, Lk 299 - 315
...aja otsustest leida mõiste, mida ei kasuta ei Eesti kriminaalmenetluse seadustik ega ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste......3 punktile d. *5 Tähelepanuväärsem on see, et ka kriminaalmenetluse seadustik *6 (KrMS) kahtlustatava ja süüdistatava...
Eesti kriminaalmenetlus: mõned rindeteated
Eerik Kergandberg
2013 4, Lk 249 - 256
...2011. aasta 1. septembril jõustusid kriminaalmenetluse seadustiku muudatused, mis võrdlemisi tuntavalt teenisid......ajal oli märgata, et paljud eelnõuga nr 599 tehtud kriminaalmenetluse seadustiku muudatustest on ebaselged, süsteemitud...
1  2  3  järgmine lehekülg»