Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kriminaalmenetluse üldmõisted ja printsiibid"

Relvade võrdsus eriteadmiste kasutamisel kriminaalmenetluses
Jaanus Tehver
2021 7-8, Lk 494 - 501
...üldtunnustatud põhimõttega, mis kuulub Eestis kohaldamisele kriminaalmenetluse seadustiku § 2 punkti 2 kohaselt. Artiklis vaadeldakse......kohaselt. Artiklis vaadeldakse eriteadmiste kasutamist kriminaalmenetluses esmalt nii võistleva kui ka inkvisitsioonilise menetluse...
Ekspert kohtuistungil
Hendrik Kaing
2021 7-8, Lk 502 - 517
...Artiklis vaadeldakse Eestis kriminaalmenetluses eksperdi menetlusse kaasamise eri tahke. Seda tehakse......praktiseerivatelt juristidelt. Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eesti kriminaalmenetluses jõuavad eksperdid kohtusaali üsna harva, kuid see...
Advokaadibüroo läbiotsimisest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas
Heili Sepp
2020 6, Lk 507 - 520
...õigusemõistmise lahutamatu osa. Advokaadibüroo läbiotsimine kriminaalmenetluses annab alati põhjust küsida, kas eelmainitud väärtusega......õigusemõistmise lahutamatu osa. Advokaadibüroo läbiotsimine kriminaalmenetluses annab alati põhjust küsida, kas eelmainitud väärtusega...
Quo vadis, kriminaalmenetlus?
Uno Lõhmus
2020 3, Lk 198 - 209
...Eestis hakkas täiesti uus kriminaalmenetluse seadustik hakkas kehtima 16 aastat tagasi. See on......esitab subjektiivse lühiülevaate, millisena ta näeb kriminaalmenetluse ning laiemalt kriminaalmenetluspoliitika muutumist...
Eesti kriminaalmenetluse juhtum
Jüri Saar
2018 5, Lk 299 - 306
...karistusseadustiku kehtima hakkamisega. Varasemat kriminaalmenetluse süsteemi põhjalikult muutev kord kehtestati 2004.......põhjalikult muutev kord kehtestati 2004. aastal koos kriminaalmenetluse seadustiku kehtima hakkamisega. Eestis praegu toimivat...
Kriminaalmenetlus kui kullakaevandus
Eerik Kergandberg
2016 2, Lk 87 - 104
...mille keskseks teesiks peab käesoleva artikli autor kriminaalmenetluse määratlemist kohana, kus toimub iga päev kompromissitu......uurimisobjektile positivistlikult – põhiseadusest ja kriminaalmenetluse seadustikust tõde otsides –, kuid seejuures aeg-ajalt...
Riigi peaprokuröri ülevaade Riigikogu põhiseaduskomisjonile
Norman Aas
2014 7, Lk 540 - 544
...tulenevalt on senised ülevaated keskendunud peamiselt kriminaalmenetluse põhiseaduslikele aspektidele, eelkõige isikute põhiõiguste......anda tagasivaade ka viimasele kümnele aastale Eesti kriminaalmenetluses. Artikli näol on tegemist Juridica jaoks kohandatud...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»