Menüü

Kokkuvõte

Eestis hakkas täiesti uus kriminaalmenetluse seadustik hakkas kehtima 16 aastat tagasi. See on küllalt pikk aeg, et märgata seadusandja ja tema seljataga olevate ametnike ja õigusteadlaste taotlusi, püüdlusi, kokkuvõtvalt ideoloogiat ja eesmärke, ning asetada see lääne õigusruumis toimuva konteksti.

Autor esitab subjektiivse lühiülevaate, millisena ta näeb kriminaalmenetluse ning laiemalt kriminaalmenetluspoliitika muutumist Eestis, millised on olnud eeskujud ning kuivõrd on meie kriminaalmenetlus olnud avatud välismõjudele. Artikli esimeses osas käsitletakse kriminaalmenetluse seaduse loomist ja selle juhtpõhimõtteid, teises osas prokuröri muutunud rolli õigusemõistmises. Kolmas osa pühendatakse muutustele kriminaalmenetluse paradigmas laiemalt ning viimane osa arengule Eestis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse